لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(77)
چاپ مجدد (26)
تالیف (103)
ترجمه (0)
تهران (82)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (103)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رنگ‌آمیزی کنید: آلیس همراه با شعر
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:پژمان جعفرتاش ؛ تصويرگر:پیمان جعفرتاش - نوآوران - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 9 -96-6216-964-978 انتخاب
2- مرد عنکبوتی: رنگ‌آمیزی همراه با شعر
شاعر:پیام آزاد‌خدا - تحول - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 7 -84-8454-600-978 انتخاب
3- سیندرلا: (رنگ‌آمیزی همراه با شعر)
شاعر:پیام آزاد‌خدا - تحول - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -62-8454-600-978 انتخاب
4- رنگ کن و کارتون ببین 7
نويسنده:حسین صادق‌مفرد - حسین صادق‌مفرد - دیویی: 750 - 11 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 2 -9643-04-600-978 انتخاب
5- رنگ‌آمیزی کنید: شیرشاه همراه با شعر
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:پیمان جعفرتاش ؛ تصويرگر:پژمان جعفرتاش - آیسان‌نگار - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -9-98630-600-978 انتخاب
6- لاک‌پشت‌ها (رنگ‌آمیزی)
شاعر:پیام آزاد‌خدا - تحول - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 3 -07-6226-622-978 انتخاب
7- رنگ‌آمیزی کنید: تام و جری همراه با شعر
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:پیمان جعفرتاش ؛ تصويرگر:پژمان جعفرتاش - آیسان‌نگار - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 0 -1-98640-600-978 انتخاب
8- رنگ‌آمیزی کنید: شیرشاه همراه با شعر
شاعر:روشنک حیدری ؛ تصويرگر:پژمان جعفرتاش ؛ تصويرگر:پیمان جعفرتاش - نوآوران - دیویی: 750 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 3 -98-6216-964-978 انتخاب
9- آلیس در سرزمین عجایب: رنگ‌آمیزی همراه با شعر
شاعر:پیام آزاد‌خدا - تحول - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 9 -64-8454-600-978 انتخاب
10- رنگ‌آمیزی انگری برد
شاعر:پیام آزادفدا - ییلاق یاران - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 15000 ریال - 0 -06-7722-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11