لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(84)
چاپ مجدد (119)
تالیف (201)
ترجمه (2)
تهران (83)
شهرستان (120)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (203) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاحت غرب "یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ"
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - گویا - دیویی: 297.44 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 6 -2-91228-964 انتخاب
2- سیاحت غرب، یا، سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - جهان‌آرا - دیویی: 297.44 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 4000 ریال - 5 -66-6440-964 انتخاب
3- سیاحت شرق، یا، سیر و سیاحت روحانی و معنوی نویسنده
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - پل - دیویی: 955.07592 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 ریال - 1 -00-6935-964 انتخاب
4- سیاحت غرب "یا سرنوشت ارواح بعد از مرگ"
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - جهان‌آرا - دیویی: 297.44 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3500 ریال - 5 -66-6440-964 انتخاب
5- سیاحت شرق و غرب: زندگینامه آیت‌الله آقانجفی قوچانی (قدس سره الشریف) 1295 - 1363 ه‌.ق
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 955.07592 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 13500 ریال - 3 -5-93560-964 انتخاب
6- سیاحت غرب: سرنوشت بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - وفائی - دیویی: 297.44 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 18000 ریال - 2 -86-8108-964 انتخاب
7- سیاحت شرق: زندگی‌نامه جذاب و شنیدنی آقانجفی قوچانی همراه با نکات بسیار جالب و آموزنده
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی ؛ مصحح:سیدمجتبی حسینی‌موحد - مجتبی - دیویی: 955.07592 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 8000 ریال - 8 -5-90633-964 انتخاب
8- سیاحت غرب، یا، سرنوشت ارواح پس از مرگ در عالم برزخ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - ارمغان ‌یوسف - دیویی: 297.44 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 45000 ریال - 3 -13-8590-964 انتخاب
9- سیاحت غرب: سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی ؛ ويراستار:مهدی خرمی - به نشر - دیویی: 297.44 - 136 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 5000 ریال - 3 -0222-02-964 انتخاب
10- سرنوشت ارواح بعد از مرگ
نويسنده:محمدحسن نجفی‌قوچانی - ارمغان‌ طوبی - دیویی: 297.44 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 4000 ریال - 1 -6-93560-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 21