لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (49)
تالیف (106)
ترجمه (17)
تهران (93)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاخر اسلام: از ابن‌ادریس حلی تا شهید ثانی
نويسنده:علی دوانی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 556 صفحه - جلد 4 - وزیری - چاپ 1 سال 1364 - 11000 نسخه - 1050 ریال - انتخاب
2- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1144 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 345000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
3- الفوائد الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه: سرگذشت عالمان شیعه
نويسنده:عباس قمی ؛ محقق:ناصر باقری‌بیدهندی - بوستان کتاب - دیویی: 297.996 - 632 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1385 - 1200 نسخه - 72000 ریال - 6 -341-548-964-978 انتخاب
4- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 260 صفحه - (در6جلد ) - جلد 6 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 34000 ریال - 9 -327-303-964-978 انتخاب
5- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1150 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 255000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
6- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 240 صفحه - (در6جلد ) - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 31000 ریال - 1 -323-303-964-978 انتخاب
7- مفاخر اسلام: از احمدبن اسحاق قمی (حدود 260 ه‌) تا علی‌بن بابویه قمی (328 ه‌)
نويسنده:علی دوانی - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 297.99 - 668 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1379 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 7 -52-6196-964 انتخاب
8- شخصیت‌های تقریبی شیعه و سنی
نويسنده:عزالدین رضانژاد - نورگستر - دیویی: 297.996 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 6 -33-8937-964-978 انتخاب
9- نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:هومن عباسپور ؛ ويراستار:جواد کریمی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.996 - 1148 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 1000 نسخه - 345000 ریال - 6 -1336-00-964-978 انتخاب
10- ابن مقفع
نويسنده:عباس جهانگیریان - مدرسه - دیویی: 892.7832 - 160 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 2 -427-385-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13