لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (6)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- می‌خوام خلاق‌تر بشم
نويسنده:زهرا امیرآتشانی ؛ نويسنده:ساناز مهدوی‌تبار - پرورش ذهن فرزام - دیویی: 372.210955 - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 3 -14-8068-600-978 انتخاب
2- کتاب آدینه پنجم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -13-5772-600-978 انتخاب
3- آنچه یک معلم باید بداند
نويسنده:سهراب جینور ؛ ويراستار:صدیقه معصومی‌ملامحله - جام جوان - دیویی: 371.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 120000 ریال - 6 -09-7912-600-978 انتخاب
4- کتاب آدینه چهارم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 8 -12-5772-600-978 انتخاب
5- خلاقیت
نويسنده:ناصرالدین کاظمی‌حقیقی - تابان خرد - دیویی: 153.35 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 1 -02-8102-600-978 انتخاب
6- کتاب آدینه سوم دبستان
نويسنده:مولود حاج‌فتحعلی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 40000 ریال - 1 -11-5772-600-978 انتخاب
7- آنچه یک معلم باید بداند
نويسنده:سهراب جینور - جام جوان - دیویی: 371.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 6 -09-7912-600-978 انتخاب
8- کتاب آدینه پنجم دبستان
نويسنده:آتوسا میراحمدی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -13-5772-600-978 انتخاب
9- کتاب آدینه اول دبستان
نويسنده:لیلا نجفی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 180 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 8 -09-5772-600-978 انتخاب
10- کتاب آدینه دوم دبستان
نويسنده:شهربانو رحیمی - روان‌شناسی و هنر - دیویی: 153.3 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 4 -10-5772-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2