لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(74)
چاپ مجدد (35)
تالیف (88)
ترجمه (21)
تهران (103)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (109) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- داوری تجاری بین‌المللی
نويسنده:عبدالحسین شیروی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 341.522 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 180000 ریال - 1 -822-530-964-978 انتخاب
2- سازمان‌های بین‌المللی
نويسنده:دی اپلتون ؛ نويسنده:آن هواردث ؛ نويسنده:تام لنسفورد - طیفور - دیویی: 341 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 60000 ریال - 0 -5-92141-600-978 انتخاب
3- داوری: شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی
نويسنده:موسی پاشابنیاد ؛ مقدمه:بهرام بهرامی - نگاه بینه - دیویی: 347.5509 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -73-6224-600-978 انتخاب
4- "دیوان داوری دعاوی ایران - ایالات متحده آمریکا": ماهیت، ساختار، عملکرد
نويسنده:محسن محبی - فردافر - دیویی: 341.522026855073 - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 45000 ریال - 0 -4-94298-964 انتخاب
5- تعارض صلاحیت بین دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی
نويسنده:سیدباقر میرعباسی ؛ نويسنده:علی ایزدی - جنگل،جاودانه - دیویی: 341.552 - 196 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 2 -349-316-600-978 انتخاب
6- ابطال رای داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
نويسنده:حسین فرج‌زاده - سنجش و دانش - دیویی: 341.522 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 5 -127-241-622-978 انتخاب
7- داوری اختلافات بین‌المللی (روشهای حل و فصل مسالمت‌آمیز در عرصه بین‌الملل)
نويسنده:آریا عزیزی - قانون یار - دیویی: 327.172 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -011-229-622-978 انتخاب
8- اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی
نويسنده:لعیا جنیدی - موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - دیویی: 341.522 - 416 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 260000 ریال - 1 -20-8200-964-978 انتخاب
9- نظام داوری در حقوق اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر (بررسی تطبیقی)
نويسنده:نیلوفر سلیمانی ؛ نويسنده:احمدرضا بهنیافر - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.077 - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -521-158-600-978 انتخاب
10- تحلیل قراردادهای داوری بین شرکت‌های بین‌المللی و دولت‌ها
نويسنده:یاسر بهشتی‌زاده ؛ نويسنده:یزدان گلستانی ؛ نويسنده:فرهاد پوررحیمی - یزدان گلستانی - دیویی: 341.552 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 6 -7780-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11