لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(237)
چاپ مجدد (339)
تالیف (502)
ترجمه (74)
تهران (541)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (79)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (576) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات عمومی = Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 804 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 13 سال 1384 - 40000 ریال - 964-441-005-X انتخاب
2- اطلاعات عمومی پیام
نويسنده:سیدمحمود اختریان - نشر محمد - دیویی: 030 - 848 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 11 سال 1384 - 23000 ریال - 2 -017-336-964 انتخاب
3- دائره‌المعارف بزرگ اسلامی: ازبکستان - اشبیلیه
زيرنظر:محمدکاظم موسوی‌بجنوردی - دایره‌المعارف بزرگ اسلامی - دیویی: 297.03 - 762 صفحه - جلد 8 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1385 - 100000 ریال - 6 -41-7025-964 انتخاب
4- دایره‌المعارف تشیع: غار - قباله
زيرنظر:احمد صدرحاج‌سیدجوادی ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:بهاء‌الدین خرمشاهی - حکمت - دیویی: 297.03 - 556 صفحه - جلد 12 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 1 -048-244-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 994 صفحه - (در10جلد ) - جلد 5 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1384 - 5 -21-6990-964 انتخاب
6- دانستنی‌های مصور کودکان
نويسنده:جین الیوت ؛ نويسنده:کالین کینگ ؛ مترجم:گیتا حجتی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 132 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 55000 ریال - 8 -756-302-964-978 انتخاب
7- دایره‌المعارف بزرگ زرین
زيرنظر:بابک حقایق ؛ زيرنظر:بابک ریاحی‌پور ؛ مترجم:مرتضی میرهاشمی - زرین،نشر آویژه - دیویی: 030 - 639 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 5 -240-407-964 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1 -66-6990-964-978 انتخاب
9- اطلاعات عمومی Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 804 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1380 - 22500 ریال - 8 -040-441-964 انتخاب
10- اطلاعات عمومی پوریا برای دانش‌آموزان و نوجوانان
نويسنده:زهرا شیرمحمدی - شیرمحمدی - دیویی: 030 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 65000 ریال - 5 -15-7678-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58