لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(233)
چاپ مجدد (336)
تالیف (498)
ترجمه (71)
تهران (534)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (569) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنی‌های مصور کودکان
نويسنده:جین الیوت ؛ نويسنده:کالین کینگ ؛ مترجم:گیتا حجتی - پیام آزادی - دیویی: 030 - 132 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 8 -756-302-964-978 انتخاب
2- اطلاعات عمومی = Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 804 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1379 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -040-441-964 انتخاب
3- دائره‌المعارف بزرگ نو الفبایی
گردآورنده:عبدالحسین سعیدیان - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 960 صفحه - (در10جلد ) - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 1500 نسخه - 3 -46-6990-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف بزرگ زرین
زيرنظر:بابک حقایق ؛ زيرنظر:بابک ریاحی‌پور ؛ مترجم:مرتضی میرهاشمی - زرین،نشر آویژه - دیویی: 030 - 639 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 1200 نسخه - 5 -240-407-964 انتخاب
5- دائره‌المعارف نو
مترجم:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی،آرام - دیویی: 030 - 962 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 1 -66-6990-964-978 انتخاب
6- اطلاعات عمومی = Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 800 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 7 سال 1382 - 2500 نسخه - 30000 ریال - 8 -040-441-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف جهان کودک = Child world encyclopedia: علم
نويسنده:شارلوت اونز ؛ نويسنده:تارا بنسون ؛ نويسنده:آنجلا هالروید - پیام آزادی - دیویی: 030 - 56 صفحه - (در10جلد ) - جلد 9 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 4000 نسخه - 15000 ریال - 0 -516-302-964 انتخاب
8- دایره‌المعارف دانش جوان
نويسنده:سودابه مبشر ؛ نويسنده:نگار افشار ؛ نويسنده:حمیده افشار - پارمیس - دیویی: 030 - 482 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 7 -48-6027-600-978 انتخاب
9- دائره‌المعارف جهان دانش (فرهنگ دانستنیها)
نويسنده:محمد نژد - بنیاد - دیویی: 030 - 828 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1363 - 3300 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
10- اطلاعات عمومی سخن
نويسنده:سعید درودی - سخن - دیویی: 030 - 905 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57