لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(234)
چاپ مجدد (337)
تالیف (499)
ترجمه (72)
تهران (536)
شهرستان (35)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (571) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلاعات عمومی پیام
نويسنده:سیدمحمود اختریان - نشر محمد - دیویی: 030 - 852 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 10 سال 1382 - 7000 نسخه - 20000 ریال - 2 -017-336-964 انتخاب
2- دانشنامه دانش‌گستر: صفه - فضل بن سهل
زيرنظر:علی رامین ؛ زيرنظر:کامران فانی ؛ زيرنظر:محمدعلی سادات - موسسه دانش‌گستر روز - دیویی: 030 - 842 صفحه - (در18جلد ) - جلد 11 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1389 - 3500 نسخه - انتخاب
3- دایره‌المعارف جهان کودک = Child's world encyclopedia: بدن انسان
نويسنده:شارلوت اونز ؛ نويسنده:تارا بنسون ؛ نويسنده:آنجلا هالروید - پیام آزادی - دیویی: 030 - 50 صفحه - (در10جلد ) - جلد 7 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -514-302-964 انتخاب
4- اطلاعات عمومی پیام
نويسنده:سیدمحمود اختریان - عالمگیر - دیویی: 030 - 832 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1390 - 5100 نسخه - 85000 ریال - 0 -15-8481-964-978 انتخاب
5- اطلاعات عمومی = Encyclopedia
گردآورنده:مهرداد مهرین ؛ گردآورنده:امیرافشین فتاحی - خشایار - دیویی: 030 - 800 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 11 سال 1381 - 2500 نسخه - 25000 ریال - 964-441-005-X انتخاب
6- دایره‌المعارف جهان کودک = Child world encyclopedia: بدن انسان
نويسنده:شارلوت اونز ؛ نويسنده:تارا بنسون ؛ نويسنده:آنجلا هالروید - پیام آزادی - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -514-302-964 انتخاب
7- اطلاعات عمومی نیلوفرانه
نويسنده:فاضل چنگیزیان - نیلوفرانه - دیویی: 030 - 688 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 8 سال 1389 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 6 -25-7760-964 انتخاب
8- دائره‌المعارف نو
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:محمد سعیدیان ؛ ويراستار:بتول مجتبوی - علم و زندگی - دیویی: 030 - 964 صفحه - جلد 2 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 3100 نسخه - 0 -01-6990-964 انتخاب
9- ترین‌ها 2000
مترجم:سیف غفاری - نشر پیکان - دیویی: 030 - 224 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 3 -77-6743-964 انتخاب
10- عجایب المخلوقات
نويسنده:محمدبن‌محمود طوسی ؛ به‌اهتمام:منوچهر ستوده - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 030 - 716 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1393 - 1000 نسخه - 385000 ریال - 2 -404-445-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 58