لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(100)
چاپ مجدد (320)
تالیف (50)
ترجمه (370)
تهران (391)
شهرستان (29)
كودك و نوجوان (395)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (420) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: دور سوم
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 224 صفحه - جلد 8 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 3 -173-194-600-978 انتخاب
2- مدرسه عهد بوق
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:نسرین مهاجرانی - پیدایش - دیویی: 823.914 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 0 -425-296-600-978 انتخاب
3- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه قرمز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1396 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 2 -80-2980-964-978 انتخاب
4- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: کتاب خودآموز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 100 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 7 -005-194-600-978 انتخاب
5- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: سفر زهرماری
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 220 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 0 -260-194-600-978 انتخاب
6- خاطرات دیروز
نويسنده:فریبا آقایی‌فرد - بوستان قرآن - دیویی: 920 - 124 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 75000 ریال - 3 -07-5485-600-978 انتخاب
7- دفترچه خاطرات یک بی‌عرضه: قوزبالاقوز
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:کهزاد باصری - نشر ماهی - دیویی: 741.5 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 5 -094-209-964-978 انتخاب
8- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: سفر زهرماری
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:تبسم آتشین‌جان - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 226 صفحه - جلد 10 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 0 -260-194-600-978 انتخاب
9- خاطرات یک بچه‌ی چلمن: روزهای سگی سگی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:سارا اسفندیارپور - حوض نقره - دیویی: 741.5 - 228 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 3 -003-194-600-978 انتخاب
10- خاطرات یک بی‌عرضه: دفترچه آبی خاطرات گرگ هفلی
نويسنده:جف کینی ؛ مترجم:ندا شادنظر ؛ ويراستار:رامین مولایی - ایران بان،نشر قطره - دیویی: 833.914 - 224 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 6 -82-2980-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42