لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(827)
چاپ مجدد (873)
تالیف (1580)
ترجمه (120)
تهران (1340)
شهرستان (360)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (208)

تعداد یافت شده (1700) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Spectrum 3b: A Communicative Course In English
نويسنده:Nancy Frankfort - شکوه اندیشه - 234 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - انتخاب
2- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 5000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
3- Modern English: Exercises For Non - Native Speakers: Sentences And Complex Structurs
نويسنده:Marcella Frank - انتشارات گلستان - 182 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
4- English grammar: a development-oriented approach
نويسنده:فیروز صدیقی - نوید - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 22500 ریال - 5 -693-358-964-978 انتخاب
5- حروف اضافه در زبان انگلیسی
نويسنده:رحمان گودرزی ؛ ويراستار:پروین صالحی - پژواک‌ جامعه - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 8 -3-90787-600-978 انتخاب
6- مکالمه انگلیسی به روش اعجاب‌انگیز X کتابچه تمرین (متوسط) Ecellent 3 (intermediate)
نويسنده: گروه‌آموزشی‌و‌پژوهشی‌شهیری - شهیری - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 15000 نسخه - 8000 ریال - 8 -32-5509-600-978 انتخاب
7- گرامر ساده زبان انگلیسی عادل = Adel simple English gammar
گردآورنده:سیدناصر عادل‌احمدیان - محمد ناصر،آموزشگاه زبان‌های خارجی عادل - 58 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -0-94682-600-978 انتخاب
8- Modern english: exercises for non-native speakers:sentences and complex structures
نويسنده:Marcella Frank - فواد - 182 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
9- East. west: student book
نويسنده:Kathleen Graves ؛ نويسنده:Alison Rice - زبانسرا - 124 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 10000 نسخه - 24000 ریال - انتخاب
10- Spectrum 4A: a communicative course in english
نويسنده:Nancy Frankfort - شکوه اندیشه - 238 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 10000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 170