لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(835)
چاپ مجدد (878)
تالیف (1593)
ترجمه (120)
تهران (1351)
شهرستان (362)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (209)

تعداد یافت شده (1713) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Spectrum 3a: A Communicative Course In English
نويسنده:Nancy Frankfort - شکوه اندیشه - 238 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - انتخاب
2- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - مقدس - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 7500 ریال - 3 -2-91297-964 انتخاب
3- Modern English: Exercises For Non - Native Speakers: Sentences And Complex Structurs
نويسنده:Marcella Frank - انتشارات گلستان - 208 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
4- راهنمای جامع انگلیش سنتنز استراکچر (English sentence structurs) به همراه پاسخ به کلیه سوالات موجود به انضمام مطالب گرامری تکمیلی به ساده‌ترین بیان
نويسنده:علیرضا محرابی - فرهنگ روز - 374 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 2 -5-90718-600-978 انتخاب
5- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - پیام کوثر - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 4 -071841-03-0 انتخاب
6- گرامر نوین: مجموعه خودآموز گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته
نويسنده:ابوالقاسم طلوع - جنگل،جاودانه - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1394 - 5000 نسخه - 180000 ریال - 9 -248-981-964-978 انتخاب
7- Spectrum 4B: a communicative course in English: workbook
نويسنده:David Rein ؛ نويسنده:Donald R.H. Byrd - شکوه اندیشه - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
8- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - موسسه کتاب مهربان نشر - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2500 نسخه - 21000 ریال - 9 -01-7725-964 انتخاب
9- Modern English: exercises for non-native speakers: part I: parts of speech
نويسنده:Marcella Frank - تکریم - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1500 نسخه - انتخاب
10- Spectrum 5: a communicative course in English: workbook
نويسنده:David Rein ؛ نويسنده:Donald R.H. Byrd - دانش ارم - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 172