لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(841)
چاپ مجدد (878)
تالیف (1599)
ترجمه (120)
تهران (1356)
شهرستان (363)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (213)

تعداد یافت شده (1719) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- انگلیسی کاربردی: ترجمه و حل تمرینات
نويسنده:حمیده بیات - فراگیر هگمتانه - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 3 -79-8599-964 انتخاب
2- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - هانیوان - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 3000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
3- متد آموزش زبان انگلیسی قدم به قدم نیکوصفت (2)
نويسنده:علی‌اکبر نیکوصفت - جامه‌دران - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 1100 نسخه - 40000 ریال - 4 -0-92421-964 انتخاب
4- سان راید انگلیسی: شنیدار 2
نويسنده: دپارتمان علمی زبان انگلیسی کلید موفقیت - کلید موفقیت - 146 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 0 -97-8664-600-978 انتخاب
5- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - آذران - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
6- Spectrum 4A: a communicative course in English: workbook
نويسنده:David Rein ؛ نويسنده:Donald R.H. Byrd - دانش ارم - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
7- Spectrum 1B: a communicative course in English: student book
نويسنده:Diane Warshawsky ؛ نويسنده:Donald R.H. Byrd - شکوه اندیشه - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
8- Spectrum 1B: a communicative course in English: student book
نويسنده:Diane Warshawsky ؛ نويسنده:Donald R.H. Byrd - دانش ارم - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
9- Move up: intermediate: student's book A
نويسنده:Simon Greenall - قلمستان ‌هنر - 70 صفحه - رحلی (گلاسه) - چاپ 2 سال 1384 - 3000 نسخه - 16000 ریال - انتخاب
10- Spectrum 1A: a communicative course in English: workbook
نويسنده:David Rein ؛ نويسنده:Sharon Abrams - دانش ارم - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 172