لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (38)
تالیف (78)
ترجمه (11)
تهران (68)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای زنان
نويسنده:پرویز قره‌خانی ؛ نويسنده:سیداصغر ساداتیان - نور دانش - دیویی: 618.1 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 88000 ریال - 964-6734-74-X انتخاب
2- روشهای نوین درمان طبی بیماریها
نويسنده:آرتور مکارتی ؛ مترجم:سلطان اکثیری - صحیفه علم - دیویی: 616.075 - 558 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 32000 ریال - 7 -20-6978-964 انتخاب
3- درمان‌های طبیعی
نويسنده:طاها جاوید - کدیور - دیویی: 615.5 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -23-8969-600-978 انتخاب
4- درمانهای معجزه‌گر: آب‌درمانی، هیدروتراپی، ماساژ درمانی
نويسنده:خدیجه عبادی‌زال ؛ مصحح:علیرضا ملایی - آفتاب البرز - دیویی: 615.853 - 100 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 4 -1-92590-600-978 انتخاب
5- اورژانسهای اطفال
نويسنده:حسن ابوالقاسمی ؛ نويسنده:سعید اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:سیدابوالفضل افجه‌ای - نور دانش - دیویی: 618.92 - 912 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 148000 ریال - 8 -15-7757-964 انتخاب
6- تظاهرات اصلی و درمان بیماریها: اورژانسهای اطفال
نويسنده:حسن ابوالقاسمی ؛ نويسنده:سیدابوالفضل افجه‌ای ؛ نويسنده:غلامرضا خاتمی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی‌ نور دانش - دیویی: 615.5 - 912 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 128000 ریال - 8 -15-7757-964 انتخاب
7- کنترل پزشکی و شناسایی بیماری‌های عمومی
نويسنده:سامان منتصرکوهساری ؛ نويسنده:سهیل منتصرکوهساری - مهبانگ - دیویی: 616.075 - 448 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 26000 ریال - 6 -6-93578-964 انتخاب
8- اورژانس‌های طب داخلی
نويسنده:سیدموید علویان ؛ نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:ناصر اصلان‌آبادی - نور دانش - دیویی: 615.5 - 944 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 5 -73-7757-964 انتخاب
9- اورژانس‌های طب داخلی
نويسنده:ماهیار آذر ؛ نويسنده:ناصر اصلان‌آبادی ؛ نويسنده:جعفر اصلانی - آینده سازان،شهرآب - دیویی: 616.025 - 940 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1398 - 1400000 ریال - 7 -73-7757-964-978 انتخاب
10- روشهای نوین درمان طبی بیماریها
نويسنده:آرتور مکارتی ؛ مترجم:سلطان اکثیری - صحیفه علم - دیویی: 616.075 - 577 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 32000 ریال - 7 -20-6978-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9