لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26111)
چاپ مجدد (5148)
تالیف (31110)
ترجمه (149)
تهران (29884)
شهرستان (1375)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (31175)

تعداد یافت شده (31259) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوال‌های ریاضیات (آزمونهای کارشناسی ارشد) مهندسی کشاورزی (گرایش: آبیاری و زه‌کشی،...)
نويسنده:کیوان سیفی - شهرآب،آینده سازان - دیویی: 510.76 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 24000 ریال - 5 -086-314-964 انتخاب
2- پرسشهای چهارگزینه‌ای بهداشت عمومی (با تجدیدنظر و تکمیل)
نويسنده: واحدتحقیقات‌وانتشارات‌مجتمع‌آموزشی‌وفنی‌تهران - موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران - دیویی: 613 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 21800 ریال - 0 -24-6761-964 انتخاب
3- پرسشهای چهارگزینه‌ای مقاومت مصالح (کاردانی به کارشناسی)
نويسنده:عزیز کریمی‌لاهرودی ؛ نويسنده:نوئل مانوکیان - مجتمع فنی تهران - دیویی: 620.112 - 438 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 19800 ریال - 2 -008-345-964 انتخاب
4- پرسشهای چهارگزینه‌ای زراعت
نويسنده: واحدتحقیقات‌وانتشارات‌مجتمع‌آموزشی‌وفنی‌تهران - مجتمع فنی تهران - دیویی: 630.76 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 10500 ریال - 4 -88-5613-964 انتخاب
5- شیمی معدنی
نويسنده:مسعود صلواتی - پوران پژوهش - دیویی: 546 - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22000 ریال - 3 -24-7654-964 انتخاب
6- دروس اختصاصی کارشناسی ارشد هنر همراه با سوال و جواب
نويسنده:منصور حسامی ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان ؛ به‌اهتمام:علیرضا سلطانی‌محمدی - گریفین،اسلیمی - دیویی: 707 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 50000 ریال - 1 -7-93691-964 انتخاب
7- مجموعه گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد: ریاضی مهندسی
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - دیویی: 620.00151 - 200 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1381 - 27000 ریال - 9 -89-6204-964 انتخاب
8- مجموعه گزینه‌های چهارجوابی طبقه‌بندی شده ریاضی کارشناسی ارشد: ریاضی 1
نويسنده:مسعود نیکوکار - آزاده - دیویی: 510.76 - 456 صفحه - (در5جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 30000 ریال - 6 -85-6204-964 انتخاب
9- حسابداری مالی
نويسنده:حسین زارعی - پوران پژوهش - دیویی: 657 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 22000 ریال - 964-7654-26-X انتخاب
10- مجموعه سوالات چهارگزینه‌ای حقوق جزای اختصاصی: حدود، قصاص، دیات: قابل استفاده برای داوطلبان آزم‍ون‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د ح‍ق‍وق‌ ...
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - دیویی: 346 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 964-6866-93-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3126