لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (8)
تالیف (40)
ترجمه (1)
تهران (31)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اهمیت و کاربرد نقشه و نقشه‌خوانی در جغرافیا
نويسنده:غلامعلی خمر - قومس - دیویی: 912.014 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 80000 ریال - 0 -52-8811-964-978 انتخاب
2- نقشه‌خوانی و GPS در گردشگری
نويسنده:رسول عسگری ؛ نويسنده:محمد براتی - مهکامه - دیویی: 912.014 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 135000 ریال - 2 -16-7127-600-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر اصول و مبانی اساسی طبیعت گردی و شکار
نويسنده:اسماعیل رفاهی‌طالقانی - طاعتی - دیویی: 796.58 - 310 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 110000 ریال - 7 -43-6346-964-978 انتخاب
4- تجربیات عملی در نقشه‌خوانی ایستگاه‌های فشار قوی
تهيه كننده:فرهاد شبیهی ؛ تهيه كننده:جعفر نصرتیان‌اهور ؛ تهيه كننده:محمدرضا طهرانی - قدیس - دیویی: 621.3126 - 224 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 400000 ریال - 2 -02-6723-622-978 انتخاب
5- نقشه‌خوانی و GPS
گردآورنده:بهروز آقچه‌لو ؛ گردآورنده:سیدمجتبی طباطبایی ؛ ويراستار:مهدی علی‌نژاد - مرکز چاپ دانشگاه هوافضای عاشورا نیروی هوافضای سپاه - دیویی: 912.014 - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 100000 ریال - 6 -0-96379-622-978 انتخاب
6- نقشه‌خوانی و GPS در گردشگری
نويسنده:رسول عسگری ؛ نويسنده:محمد براتی - مهکامه - دیویی: 912.014 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 225000 ریال - 2 -16-7127-600-978 انتخاب
7- نقشه‌خوانی کاربرد در جغرافیا
نويسنده:پری موسی‌پورمیاندهی ؛ ويراستار:مریم خمامی‌حقیقی - جهاد دانشگاهی، پژوهشکده محیط زیست - دیویی: 912.014 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 165000 ریال - 3 -8-94495-600-978 انتخاب
8- نقشه‌خوانی مهندسی
نويسنده:فاطمه جاذبی ؛ نويسنده:یاسر گلدوست‌جویباری - به‌آوران - دیویی: 604.2 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 69000 ریال - 3 -21-6109-600-978 انتخاب
9- نقشه و نقشه‌خوانی: همراه با آموزش ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات
نويسنده:اسماعیل کوراوند - علوم و فنون پزشکی اهواز - دیویی: 912.014 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 4 -62-6123-622-978 انتخاب
10- نقشه‌برداری و نقشه‌خوانی
نويسنده:مریم دادگر ؛ نويسنده:هما هدایت - هورمزد - دیویی: 912.014 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 0 -91-6958-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5