لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (12)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفکر زنانه
نويسنده:لوان بریزنداین ؛ مترجم:فیروزه سپهریان - رشد فرهنگ - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -14-5591-600-978 انتخاب
2- عملکردهای اجرایی ارزیابی مشکلات تا مداخله
نويسنده:اکبر زاهدی ؛ نويسنده:زهرا مالکی - لوح محفوظ - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 8 -51-8000-600-978 انتخاب
3- مغز من و رنگ‌آمیزی (1): یوگا با رنگ‌ها
نويسنده:سپیده بخت ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 100000 ریال - 3 -77-6591-600-978 انتخاب
4- آینده ذهن: جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن
نويسنده:میچیو کاکو ؛ مترجم:محمداسماعیل فلزی - ققنوس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 9 -178-278-600-978 انتخاب
5- مغز من و رنگ‌آمیزی (1): یوگا با رنگ‌ها
نويسنده:سپیده بخت ؛ مقدمه:حامد اختیاری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 100 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -77-6591-600-978 انتخاب
6- مغز زنانه: بحثی درباره ویژگی‌های جسمی و روانی زنان
نويسنده:لوان بریزنداین ؛ مترجم:محسن دهقانی ؛ مترجم:سهیلا پیمانی - رشد - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 77000 ریال - 6 -74-2802-964-978 انتخاب
7- قدرت شگفت‌انگیز مغز
نويسنده:جاناتان اوبراین ؛ مترجم:حمیده حضرتی ؛ ويراستار:احمد شریفان - وانیا - 146 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1100 نسخه - 54000 ریال - 7 -06-6564-600-978 انتخاب
8- مغز من و رنگ‌آمیزی (1): یوگا با رنگ‌ها
نويسنده:سپیده بخت ؛ مقدمه:حامد اختیاری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 100 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 3 -77-6591-600-978 انتخاب
9- تفکر زنانه
نويسنده:لوان بریزنداین ؛ مترجم:فیروزه سپهریان‌آذر - ابن سینا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -82-7939-600-978 انتخاب
10- آینده ذهن: جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن
نويسنده:میچیو کاکو ؛ مترجم:محمداسماعیل فلزی - ققنوس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 9 -178-278-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2