لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (4)
تالیف (10)
ترجمه (12)
تهران (20)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تفکر زنانه
نويسنده:لوان بریزنداین ؛ مترجم:فیروزه سپهریان - رشد فرهنگ - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 9 -14-5591-600-978 انتخاب
2- آینده ذهن: جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن
نويسنده:میچیو کاکو ؛ مترجم:محمداسماعیل فلزی - ققنوس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 9 -178-278-600-978 انتخاب
3- تفکر زنانه
نويسنده:لوان بریزنداین ؛ مترجم:فیروزه سپهریان‌آذر - ابن سینا - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -82-7939-600-978 انتخاب
4- مغز من و رنگ‌آمیزی (1): یوگا با رنگ‌ها
نويسنده:سپیده بخت ؛ مقدمه:حامد اختیاری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 100 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -77-6591-600-978 انتخاب
5- آینده ذهن: جستجوی علمی برای شناخت، افزایش توانایی و پیشرفت ذهن
نويسنده:میچیو کاکو ؛ مترجم:محمداسماعیل فلزی - ققنوس - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 240000 ریال - 9 -178-278-600-978 انتخاب
6- مغز من و رنگ‌آمیزی (2): تمرین آرامش در باغ پروانه‌ها
گردآورنده:معصومه گرشاسبی ؛ مقدمه:حامد اختیاری ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 102 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -1-97510-600-978 انتخاب
7- مغز انسان: شاهکار سرهم‌بندی تکامل
نويسنده:گری فرد مارکوس ؛ مترجم:سیدعلی فخرایی - ابن سینا - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -01-7939-600-978 انتخاب
8- مغز من و رنگ‌آمیزی (6): تجربه‌ی آرامش در ژرفای رنگ‌ها
گردآورنده:حامد اختیاری ؛ گردآورنده:سپیده بخت ؛ ويراستار:فاطمه صادقیان - مهرسا - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 3 -1-98166-600-978 انتخاب
9- مغز زنان: رویکرد عصب - روان‌شناختی
نويسنده:لوان بریزنداین ؛ مترجم:فروغ‌الصبا شجاع‌نوری ؛ مترجم:سیده‌فاطمه موسوی - پرکاس - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 230000 ریال - 4 -06-7469-600-978 انتخاب
10- خودم را جای شما می گذارم!
نويسنده:لوران کوئن ؛ مترجم:زهرا محمدی ؛ مترجم:پانته‌آ رحیم‌تبریزی - نغمه نواندیش - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -48-5862-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3