لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3713)
چاپ مجدد (3308)
تالیف (6985)
ترجمه (36)
تهران (6743)
شهرستان (278)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6930)

تعداد یافت شده (7021) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالهای اساسی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری
تهيه كننده:شهرام جنگجو - بهین‌نگار - 360 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2100 نسخه - 50000 ریال - 9 -00-8721-964 انتخاب
2- مجموعه آزمونهای متون فقه
تدوين:حسن فدایی - کاراپیام - 332 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 50000 ریال - 5 -13-8954-964 انتخاب
3- خلاصه دروس و حل تشریحی مسائل آزمون‌های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:سیامک محمدی‌وند ؛ نويسنده:سیدجاوید مروجی - نشر کتاب دانشگاهی - 714 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -74-6904-964 انتخاب
4- ازدواج و طلاق: حاوی کلیه سوالات آزمون ازدواج و طلاق: همراه با سوالات تالیفی، قابل استفاده برای: آزمون دفاتر ازدواج و طلاق، درس ...
تهيه و تنظيم:حمید فرجی - بهنامی - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 22000 ریال - 8 -65-7044-964 انتخاب
5- مجموعه دروس رشته مهندسی برق
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - 796 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 200 نسخه - 0 -663-383-964 انتخاب
6- مجموعه دروس رشته مهندسی برق
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - 644 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 9 -664-383-964 انتخاب
7- مجموعه دروس رشته مهندسی منابع طبیعی محیط زیست
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - 460 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 200 نسخه - 4 -675-383-964 انتخاب
8- مجموعه دروس رشته علوم تربیتی 2: مشاوره
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - 490 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 200 نسخه - 6 -691-383-964 انتخاب
9- مجموعه دروس رشته حقوق خصوصی
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - 308 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 200 نسخه - 4 -563-383-964 انتخاب
10- مجموعه دروس رشته زبان انگلیسی - آموزش
نويسنده: اعضای هیات علمی سنجش تکمیلی - سنجش - 252 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 200 نسخه - 3 -653-383-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 703