لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آیین دادرسی مدنی: ادله اثبات دعوی حقوق کارشناسی
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:سیدمحمد روحانی - جاودانه،جنگل - دیویی: 347.55 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 5 -047-158-600-978 انتخاب
2- راهنمای تشخیص و ارایه نظریه کارشناسی ویژه کارشناسان رسمی دادگستری (کشاورزی و منابع طبیعی)
نويسنده:غلامرضا تقوی - مهبد - دیویی: 347.55067 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 50000 ریال - 9 -4-91797-600-978 انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات کارشناسان رسمی دادگستری مشتمل بر: قوانین منقح مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری، ...
تدوين:فریدون تحصیلدوست ؛ تدوين:غلامحسین افتاده ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 347.55067 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 7 -47-6747-600-978 انتخاب
4- قانون کارشناسان رسمی دادگستری
تدوين:ابراهیم مشعوف - اندیشه عصر،اندیشه سبز نوین - دیویی: 347.55 - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 6 -71-7391-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1