لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزادی: هر روز برای همان روز زندگی کن
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری ؛ مترجم:انیسه فدایی - کتاب نغمه - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 245000 ریال - 4 -34-5873-600-978 انتخاب
2- بادبادک‌های آزادی: کتابی در فلسفه‌ی آزادی
نويسنده:کاظم عابدینی‌مطلق - فراگفت،توسعه قلم،آفرینه،فرتاب - 96 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -37-5553-600-978 انتخاب
3- آزادی: هر روز برای همان روز زندگی کن
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:پروانه طاهری ؛ مترجم:انسیه فدایی - عطر کاج - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100 نسخه - 320000 ریال - 5 -5-99833-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1