لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (0)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کنترل غیرشیمیایی علف‌های هرز (مباحث تکمیلی)
نويسنده:حمداله اسکندری ؛ نويسنده:اشرف عالی‌زاده‌امرایی ؛ ويراستار:کامیار کاظمی - آکادمیک - دیویی: 632.5 - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 230000 ریال - 5 -93-8423-600-978 انتخاب
2- علفکش‌های دومنظوره (ارزیابی تاثیر علفکش‌های دومنظوره بر روی کنترل علف‌های هرز گندم (خوزستان))
نويسنده:محسن پورفرخی ؛ نويسنده:سیده‌مهسا غفاری - اهوراقلم - دیویی: 633.110955 - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 70000 ریال - 7 -39-7125-600-978 انتخاب
3- سند برنامه‌ای راهبردی توسعه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور برنامه تحقیقات راهبردی مدیریت علف‌های هرز
تدوين:جواد خلقانی ؛ تدوين:منصور منتظری ؛ تدوين:حسین نجفی - موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور - دیویی: 632.50955 - 460 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 85000 ریال - 3 -00-5916-600-978 انتخاب
4- مدیریت علف‌های هرز (تنوع زیستی گونه‌های گیاهی شهرستان بم)
نويسنده:علی‌اکبر عسکری ؛ نويسنده:امین باقی‌زاده - فانوس - دیویی: 632.5 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 35000 ریال - 6 -28-5632-600-978 انتخاب
5- مدیریت تلفیقی آفات در فضای سبز شهری
نويسنده:احسان حیدری ؛ نويسنده:محسن چیت‌سازی ؛ نويسنده:علیرضا بیابانی - ایلاف - دیویی: 635.9 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 5 -200-198-964-978 انتخاب
6- آفات و بیماریهای گیاهان فضای سبز شهری
نويسنده:نسرین اکبری ؛ نويسنده:ملیحه شهرکی‌نادر ؛ نويسنده:سجاد لطفیان‌سرگزی - نوروزی - دیویی: 635.9 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 250000 ریال - 6 -0152-02-622-978 انتخاب
7- مدیریت علف‌های هرز در مزارع بادام زمینی
نويسنده:علی عبدزادگوهری ؛ نويسنده:امید صادقی‌پور - اندیشمندان پارس - دیویی: 632.580955 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -9-95648-622-978 انتخاب
8- شناسایی و مدیریت علف‌های هرز در فضای سبز
نويسنده:حسن کریم‌مجنی ؛ نويسنده:نعمت‌الله اعتمادی ؛ نويسنده:سعید شهبازی - پرک،سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور - دیویی: 581.6520955 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 9 -34-5414-600-978 انتخاب
9- مدیریت تلقیقی علف‌های هرز در مزارع گندم و جو
نويسنده:سیدکمیل سیدشوربلال - هرمان - دیویی: 581.6520955 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 390000 ریال - 8 -9-99142-622-978 انتخاب
10- علف‌های هرز مهم مزارع گندم ایران
گردآورنده:فاطمه‌السادات قابوس ؛ گردآورنده:مرضیه شبانی ؛ گردآورنده:زهرا زکی‌پور - کتیبه نوین - دیویی: 633.119095 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 180000 ریال - 2 -04-6804-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2