لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(53)
چاپ مجدد (40)
تالیف (93)
ترجمه (0)
تهران (89)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (93) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات اراضی: به انضمام نظریات شورای محترم نگهبان، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت ...
تهيه كننده:محمد رحمانی - خط سوم - دیویی: 346.5504 - 606 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1381 - 35000 ریال - 1 -27-6866-964 انتخاب
2- آشنایی با قوانین و مقررات زمین و مسکن
نويسنده:محمدحسین اژدری ؛ ويراستار:تهمینه فتح‌اللهی - سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور،راه‌دان - دیویی: 346.55045 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 9 -48-5950-600-978 انتخاب
3- قوانین نوسازی و تملک
به‌اهتمام:محمد عظیمی‌آقداش ؛ به‌اهتمام:مجید رهبرشیربازو - پارسیا - دیویی: 346.55045 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 60000 ریال - 0 -99-6257-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات اراضی
تدوين:عباس مبارکیان - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55045 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 40000 ریال - 8 -48-7820-964 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با ماموریت‌های سازمان نوسازی شهر تهران (بهمن 1389)
تدوين: موسسه حقوقی مهر تابان عدالت - مهرسا - دیویی: 346.58545 - 90 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -31-6591-600-978 انتخاب
6- مجموعه مباحث و نظرات کارشناسی برای تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور
- مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری - دیویی: 307.760955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2 -22-9018-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات اراضی
تدوين:عباس مبارکیان - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55045 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 33000 ریال - 8 -48-7820-964 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری
نويسنده:منصور اباذری‌فومشی - خرسندی - دیویی: 346.55045 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 64000 ریال - 5 -69-2661-964-978 انتخاب
9- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 346.55045 - 448 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 200000 ریال - 2 -07-7967-600-978 انتخاب
10- حقوق کاربردی واگذاری، تبیین مالکیت، انتقال، انتفاع، ارتفاق، تخصیص، بهره‌برداری، تملک انواع اراضی
نويسنده:عباس بشیری ؛ نويسنده:علی‌اکبر براتی‌دارانی ؛ نويسنده:حمید قاسمی‌فیض‌آباد - جنگل،جاودانه - دیویی: 342.550432 - 1512 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 400000 ریال - 6 -869-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10