لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (14)
تالیف (5)
ترجمه (28)
تهران (20)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (33)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- در مهد کودک
مترجم:الهام نوجوان - مبتکران،پیشروان - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -1687-07-964-978 انتخاب
2- خوراکی و مهربانی
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -8-99905-600-978 انتخاب
3- بهترین کلاس دنیا
نويسنده:جفری کوهن ؛ مترجم:آرین الحسینی ؛ ويراستار:آزاده کامیار - پرتقال - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 3 -335-462-600-978 انتخاب
4- مهد قرآن
نويسنده:ابوالفضل هادی‌منش - زائر آستان مقدس - دیویی: 8fa3.62 - 11 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -261-180-964-978 انتخاب
5- روز مسابقه
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 1 -1-99099-622-978 انتخاب
6- تعمیرکاران کوچک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -9-99905-600-978 انتخاب
7- امروز چه کسی به مهد برود؟
نويسنده:کارل رومان ؛ مترجم:ابراهیم عامل‌محرابی ؛ ويراستار:آهو مدیحی - دانش نگار - دیویی: 813.54 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -134-308-600-978 انتخاب
8- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -70-7766-964-978 انتخاب
9- مواظب باش
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 4 -0-99099-622-978 انتخاب
10- غول کوچولو در مهد کودک
نويسنده:ویرجینیا مولر ؛ مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -295-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4