لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (13)
تالیف (5)
ترجمه (26)
تهران (18)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- امروز چه کسی به مهد برود؟
نويسنده:کارل رومان ؛ مترجم:ابراهیم عامل‌محرابی ؛ ويراستار:آهو مدیحی - دانش نگار - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 5 -134-308-600-978 انتخاب
2- حیوان دوست داشتنی من
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -6-99905-600-978 انتخاب
3- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -70-7766-964-978 انتخاب
4- تعمیرکاران کوچک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -9-99905-600-978 انتخاب
5- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -70-7766-964-978 انتخاب
6- خوراکی و مهربانی
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -8-99905-600-978 انتخاب
7- روزی که مامان به مهد کودک آمد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:مایک لوری - چشمه - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 3 -0039-01-622-978 انتخاب
8- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 6 -080-185-600-978 انتخاب
9- روز اول مهد کودک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 9 -5-99905-600-978 انتخاب
10- در مهد کودک
مترجم:الهام نوجوان - مبتکران،پیشروان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 8 -1687-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4