لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (14)
تالیف (5)
ترجمه (29)
تهران (21)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حیوان دوست داشتنی من
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 6 -6-99905-600-978 انتخاب
2- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 8 -70-7766-964-978 انتخاب
3- غول کوچولو در مهد کودک
نويسنده:ویرجینیا مولر ؛ مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -295-389-964-978 انتخاب
4- تعمیرکاران کوچک
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -9-99905-600-978 انتخاب
5- غول کوچولو در مهد کودک
نويسنده:ویرجینیا مولر ؛ مترجم:هستی سعادت - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 1 -295-389-964-978 انتخاب
6- در مهد کودک
نويسنده:اعظم تبرایی ؛ گرافيست:علی دانشور ؛ تصويرگر:علی خوش‌جام - نوای ‌مدرسه - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -70-7766-964-978 انتخاب
7- روزی که مامان به مهد کودک آمد
نويسنده:مورین فرگوس ؛ مترجم:نینا فراهانی ؛ تصويرگر:مایک لوری - چشمه - دیویی: 813 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -0039-01-622-978 انتخاب
8- لئو و پوپی به مهدکودک می‌روند: بر اساس داستان‌های هلن اکسانبوری
نويسنده:کلر کلمان ؛ مترجم: گروه فرهنگی پژواک دانش - پژواک دانش - دیویی: 305.23 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 3 -57-6187-964-978 انتخاب
9- خوراکی و مهربانی
نويسنده:کلر سلبی ؛ مترجم:سوده عبدیزدان - صورتی - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -8-99905-600-978 انتخاب
10- مهد قرآن
نويسنده:ابوالفضل هادی‌منش - زائر آستان مقدس - دیویی: 8fa3.62 - 11 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -261-180-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4