لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (16)
تالیف (40)
ترجمه (10)
تهران (41)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
2- دوپینگ و داروهای محرک
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - علم و ورزش - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 1050 نسخه - 10000 ریال - 0 -077-449-964 انتخاب
3- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 75000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
6- هورمون در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا ؛ نويسنده:چارلز یسالیس - علم و ورزش - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 4500 ریال - 5 -133-449-964 انتخاب
7- اصول علمی و تخصصی زیبایی اندام و بدنسازی: تغذیه و مکمل‌های غذایی
نويسنده:سیدمهدی موسوی - سخن گستر - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -486-477-964-978 انتخاب
8- استروئیدهای آنابولیک
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:سروش ملت‌پرست - نشر ورزش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 0 -18-7356-600-978 انتخاب
9- دارو و ورزش
نويسنده:رحیم شریف ؛ نويسنده:بهنام زایر ؛ ويراستار:عبدالناصر نظریانی - اریکه - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 7 -4-94707-600-978 انتخاب
10- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - 584 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5