لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (16)
تالیف (40)
ترجمه (10)
تهران (41)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای محرک در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - علم و ورزش - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 0 -077-449-964 انتخاب
2- مواد نیروزا: یافته‌ها، تاثیرات و مضرات
نويسنده:علی کاشی ؛ نويسنده:مهدی کارگرفرد ؛ نويسنده:زهرا سرلک - سالمی،جامعه‌نگر - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 2 -71-8760-964-978 انتخاب
3- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3100 نسخه - 25000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای غیرمجاز در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 9 -115-409-964 انتخاب
5- گزارش هورمون در پرورش اندام: گسترش، بکارگیری و داوری در مورد هورمون‌ها بعنوان مواد دوپینگ کننده...
نويسنده:پورگن هافمن ؛ ويراستار:پژمان محمدعلی‌نژاد ؛ مترجم:محمدرضا مباشر - علم و ورزش - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 18000 ریال - 3 -036-449-964 انتخاب
6- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
7- مبانی روانی دوپینگ در ورزش از نظریه تا عمل برای ورزشکاران، مربیان و مقامات ورزشی
نويسنده:جاسم منوچهری ؛ نويسنده:فرشاد تجاری - حتمی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -78-6904-600-978 انتخاب
8- غذاهای نیروزا جایگزین دوپینگ (بانضمام معرفی مکمل‌های جدید)
نويسنده:میشائیل هام ؛ مترجم:محمدرضا مباشر ؛ ويراستار:پژمان محمدعلی‌نژاد - علم و ورزش - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 8 -039-449-964 انتخاب
9- دارو، ورزش و کنترل دوپینگ
نويسنده:مهدی تقوا ؛ نويسنده:سیدعظیم صید ؛ ويراستار:محسن میقانی - بعثت - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -05-7084-600-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف تخصصی پرورش اندام
نويسنده:امیرجمشید دنیایی ؛ نويسنده:علیرضا فاضلی - انوار - 348 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 6 -27-7064-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5