لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (16)
تالیف (44)
ترجمه (13)
تهران (46)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دارو و ورزش: دوپینگ و نقش داروها در ورزش
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:نورعلی خواجوند ؛ مترجم:زهرا درویش‌نژاد - دستان - دیویی: 615.7088796 - 582 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -03-2987-964-978 انتخاب
2- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
3- هورمون‌ها و داروها در ورزش
نويسنده:علی اکبرنژاد ؛ نويسنده:سیدصطفی موسوی‌مظفر ؛ نويسنده:الیاس کوثری - نرسی - دیویی: 362.29 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 8 -50-5028-600-978 انتخاب
4- استروئیدهای آنابولیک
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:سروش ملت‌پرست - نشر ورزش - دیویی: 615.7088796 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 0 -18-7356-600-978 انتخاب
5- مدال ترحیم: نگاهی مصور و علمی به مرگ تدریجی ناشی از سو مصرف استروئیدها
نويسنده:سیدجواد ضیاالحق ؛ نويسنده:آسیه عباسی‌دلوئی ؛ نويسنده:قاسم مسعودزاده‌حلالخور - سنجش و دانش - دیویی: 615.7088796 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 5 -295-216-622-978 انتخاب
6- اصول علمی و تخصصی زیبایی اندام و بدنسازی: تغذیه و مکمل‌های غذایی
نويسنده:سیدمهدی موسوی - سخن گستر - دیویی: 613.713 - 480 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -486-477-964-978 انتخاب
7- دوپینگ در ورزش
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:مهلا محمدزاده ؛ ويراستار:کاظم زرین - الماس دانش - دیویی: 612.71 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -094-189-600-978 انتخاب
8- مواد نیروزا: یافته‌ها، تاثیرات و مضرات
نويسنده:علی کاشی ؛ نويسنده:مهدی کارگرفرد ؛ نويسنده:زهرا سرلک - سالمی،جامعه‌نگر - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 49000 ریال - 2 -71-8760-964-978 انتخاب
9- فارماکولوژی دوپینگ (مرجع کامل استروئیدهای آنابولیک و داروهای پپتیدی)
نويسنده:محسن دهباشی ؛ ويراستار:امیر رشیدلمیر - نشر علوم ورزشی - دیویی: 615.7088796 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 175000 ریال - 3 -28-6467-600-978 انتخاب
10- داروها و ورزش‌
نويسنده:پروین فرزانگی - جهاد دانشگاهی، دانشگاه مازندران - دیویی: 362.29 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -54-8921-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6