لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(37)
چاپ مجدد (16)
تالیف (41)
ترجمه (12)
تهران (43)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای غیرمجاز در ورزش
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - چهر - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 9 -115-409-964 انتخاب
2- دوپینگ و داروهای محرک
نويسنده:اباذر حبیبی‌نیا - علم و ورزش - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 1050 نسخه - 10000 ریال - 0 -077-449-964 انتخاب
3- دایره‌المعارف دوپینگ
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 628 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 3 -14-5791-600-978 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- استروئیدهای آنابولیک و مکمل‌های غذایی در ورزش
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 8 -30-5796-600-978 انتخاب
6- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
نويسنده:صادق سلامی - تلاش - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
7- استروئیدهای آندروژنی آنابولیک: اثرات جانبی روی قلب و عروق
نويسنده:اکه اندرن‌ساندبرگ ؛ مترجم:آسیه عباسی‌دلویی ؛ مترجم:پروین فرزانگی‌ارخازلو - نارون دانش - 250 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 7 -3-99996-600-978 انتخاب
8- دوپینگ و راههای مبارزه با آن همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
نويسنده:محمدعلی مردانی ؛ ويراستار:منصور رجائی - المپیک ورزش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 2 -17-6415-964 انتخاب
9- استروئیدهای آنابولیک
نويسنده:نورعلی خواجوند ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی ؛ ويراستار:سروش ملت‌پرست - نشر ورزش - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 0 -18-7356-600-978 انتخاب
10- دوپینگ با استروئیدهای آنابولیک توهم، یا، واقعیت؟
نويسنده:مجید گرک‌یراق - غزل - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3100 نسخه - 20000 ریال - 6 -41-8750-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6