لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(45)
چاپ مجدد (16)
تالیف (46)
ترجمه (15)
تهران (48)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (61) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 25000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
2- داروهای بهبود عملکرد و هورمون‌ها در ورزش: مکانیسم عمل و روش‌های تشخیص
نويسنده:آنتونی‌سی هکنی ؛ مترجم:بختیار ترتیبیان ؛ مترجم:ایوب سعیدی - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - دیویی: 615.7088796 - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 349000 ریال - 4 -249-355-600-978 انتخاب
3- دارو و ورزش
نويسنده:رحیم شریف ؛ نويسنده:بهنام زایر ؛ ويراستار:عبدالناصر نظریانی - اریکه - دیویی: 613.405 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200000 ریال - 7 -4-94707-600-978 انتخاب
4- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 30000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
5- دارو، ورزش و کنترل دوپینگ
نويسنده:مهدی تقوا ؛ نويسنده:سیدعظیم صید ؛ ويراستار:محسن میقانی - بعثت - دیویی: 362.29 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100000 ریال - 2 -05-7084-600-978 انتخاب
6- دوپینگ و داروهای نیروزا در پرورش اندام
مترجم:صادق سلامی - تلاش - دیویی: 615.7088796 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 40000 ریال - 0 -66-5750-964 انتخاب
7- داروها در ورزش (داروها و روش‌های غیرمجاز در ورزش)
نويسنده:دیویدآر موترام ؛ مترجم:عباس صادقی ؛ مترجم:فاطمه‌السادات حسینی - ورزش - دیویی: 362.29 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 3 -62-7356-600-978 انتخاب
8- نقش دوپینگ در ورزش
نويسنده:مجید احمدمیرمحمدعلی - پارسیان کتاب - دیویی: 362.29 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 130000 ریال - 2 -3-99818-622-978 انتخاب
9- دوپینگ‌ها و مکمل‌های ورزشی (بدنسازی)
نويسنده:علیرضا پاینده‌پور - پژوهندگان راه دانش - دیویی: 613.2088796 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 190000 ریال - 6 -220-345-600-978 انتخاب
10- راهکارهای توسعه فوتبال (گام دوم): تغذیه و بهداشت
گردآورنده:پوریا کیاکجوری ؛ گردآورنده:فریبا عباس‌زاده‌افشاری - آرتین - دیویی: 796.334 - 54 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 40000 ریال - 7 -4-96589-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7