لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(50)
چاپ مجدد (31)
تالیف (79)
ترجمه (2)
تهران (76)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قوانین و مقررات اراضی و املاک: جنگل‌ها و مراتع - اراضی شهری - زمین شهری - اراضی موات - اراضی بایر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.550433 - 520 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 190000 ریال - 7 -23-6208-600-978 انتخاب
2- قوانین و مقررات اراضی و املاک: جنگل‌ها و مراتع - اراضی شهری - زمین شهری - اراضی موات - اراضی بایر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.550433 - 520 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 220000 ریال - 7 -23-6208-600-978 انتخاب
3- قوانین و مقررات اراضی و املاک: جنگل‌ها و مراتع - اراضی شهری - زمین شهری - اراضی موات - اراضی بایر ...
تدوين:جهانگیر منصور - دوران - دیویی: 343.550433 - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 105000 ریال - 7 -23-6208-600-978 انتخاب
4- مجموعه قوانین و مقررات اراضی، املاک و منابع طبیعی
تدوين:رضا زنده‌گل ؛ تدوين:مصطفی افشاری - چتر دانش - دیویی: 343.550432 - 438 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 4 -056-410-600-978 انتخاب
5- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و املاک: قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاک، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550422 - 264 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1394 - 90000 ریال - 9 -065-158-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات اراضی و املاک: قانون زمین شهری، مقررات تملک، تعاریف محدوده و حریم شهر، جنگلها و مراتع و باغها، مقررات تعرض به املاک، ...
نويسنده:عاطفه زاهدی - جاودانه،جنگل - دیویی: 346.550422 - 262 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 9 -065-158-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات تغییر کاربری اراضی
تدوين:سیدمهدی کمالان - کمالان - دیویی: 343.550233 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50000 ریال - 7 -31-7967-600-978 انتخاب
8- حقوق تحلیلی اراضی و املاک: اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک شامل: تعاریف انواع اراضی، ادله ...
نويسنده:بهرام حسن‌زاده - جنگل،جاودانه - دیویی: 346.550434 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 1 -554-981-964-978 انتخاب
9- حقوق مالکانه با نگاهی بر اجرای قانون تملک اراضی در ایران و فقه امامیه
تدوين:ابراهیم مشهدی ؛ تدوين:آناهیتا عسگری‌فراهانی - جهان جام جم - دیویی: 346.5504 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 138500 ریال - 0 -022-396-600-978 انتخاب
10- جایگاه اراضی مشمول مقررات اصلاحات ارضی در نظام حقوقی ایران
نويسنده:حسین دانشوری ؛ نويسنده:محمدصادق چاووشی ؛ ويراستار:سیدمسلم جلیلی - دادگستر - دیویی: 346.55044 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 600000 ریال - 9 -153-282-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9