لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (62)
تالیف (4)
ترجمه (77)
تهران (78)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ مترجم:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 158.1 - 318 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1385 - 14000 ریال - 5 -39-5981-964 انتخاب
2- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - اسکندری - دیویی: 158.1 - 400 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1364 - 600 ریال - انتخاب
3- آیین دوست‌یابی: چگونه دوستان خوب بیابیم و آنان را حفظ کنیم
نويسنده:دیل کارنگی ؛ نويسنده:آذر محزون - کتابدرمانی - دیویی: 158 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 42000 ریال - 1 -59-7108-964 انتخاب
4- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ مترجم:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 158.1 - 320 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1382 - 7000 ریال - 5 -39-5981-964 انتخاب
5- آیین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:رشید یاسمی ؛ ويراستار:حسین دادگر - بوعلی - دیویی: 158.1 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 9 -27-6453-964 انتخاب
6- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - آریان - دیویی: 158.1 - 404 صفحه - رقعی - چاپ 3 سال 1364 - 650 ریال - انتخاب
7- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ مترجم:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 158.1 - 322 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1396 - 200000 ریال - 8 -31-5981-964-978 انتخاب
8- آیین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:ریحانه جعفری ؛ مترجم:پروین قائمی - نشر پیمان - دیویی: 158.1 - 322 صفحه - رقعی (سلفون) - چاپ 5 سال 1382 - 18000 ریال - 964-5981-31-X انتخاب
9- آئین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:پروین قایمی - نشر پیمان - دیویی: 158 - 318 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5500 ریال - 5 -39-5981-964 انتخاب
10- آیین دوست‌یابی
نويسنده:دیل کارنگی ؛ مترجم:مهرداد مهرین - آریان - دیویی: 158.1 - 400 صفحه - جیبی - چاپ 7 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9