لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (3)
تالیف (18)
ترجمه (6)
تهران (21)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بافت‌شناسی دهان: رشد و نمو، ساختمان، اعمال
نويسنده:آرنولدریچارد تن‌کیت ؛ نويسنده:جیمز اوری ؛ مترجم:فریده اعتصام - نور دانش - دیویی: 611.31 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 240000 ریال - 2 -162-413-964-978 انتخاب
2- بافت‌شناسی دهان و دندان
نويسنده:فاطمه شاهسواری ؛ ويراستار:علی کاظمیان‌امیری - شایان نمودار - دیویی: 611.314 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 22000 ریال - 4 -49-8967-964-978 انتخاب
3- بافت‌شناسی دهان: رشد و نمو، ساختمان، اعمال
نويسنده:آرنولدریچارد تن‌کیت ؛ نويسنده:جیمز اوری ؛ مترجم:فریده اعتصام - نور دانش - دیویی: 611.31 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 240000 ریال - 2 -162-413-964-978 انتخاب
4- آناتومی: حفره دهان، فارنکس و سر و گردن
نويسنده:امان‌الله کیهانی ؛ ويراستار:انوشه شریعت‌تربقانی - آدمی و پری،پلک - دیویی: 611.31 - 248 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 400000 ریال - 5 -3-96409-600-978 انتخاب
5- بافت‌شناسی دهان: رشد و نمو، ساختمان و اعمال با اطلس رنگی
نويسنده:آرنولدریچارد تن‌کیت ؛ نويسنده:آنتونیو نانسی ؛ مترجم:فریده اعتصام - حیدری - دیویی: 612.311 - 500 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 540000 ریال - 6 -99-8532-600-978 انتخاب
6- جنین‌شناسی و بافت‌شناسی دهان و دندان: همراه با CD جهت دانشجویان دوره‌های عمومی، دستیاری دندانپزشکی و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی علوم تشریحی
نويسنده:فرزاد رجایی ؛ ويراستار:سیمین یزدانفر - حدیث امروز - دیویی: 611.312 - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 36000 ریال - 0 -71-5765-964-978 انتخاب
7- معاینه بافت‌های نرم دهان
نويسنده:علی فرهودیان - گلسار - دیویی: 611.31 - 566 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 62000 ریال - 0 -1-90809-964 انتخاب
8- تکامل و بافت‌شناسی دهان و دندان: ویژه دانشجویان دندانپزشکی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی
نويسنده:زهرا حیدری ؛ نويسنده:حمیدرضا محمودزاده‌ثاقب - شایان نمودار - دیویی: 611.31 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 138000 ریال - 8 -106-237-964-978 انتخاب
9- بافت‌شناسی دهان: رشد و نمو، ساختمان، اعمال
نويسنده:آرنولدریچارد تن‌کیت ؛ نويسنده:آنتونیو نانسی ؛ مترجم:فریده اعتصام - نور دانش - دیویی: 611.31 - 448 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 280000 ریال - 2 -162-413-964-978 انتخاب
10- تکامل و بافت‌شناسی دهان و دندان: ویژه دانشجویان دندانپزشکی و دوره‌های تحصیلات تکمیلی
نويسنده:زهرا حیدری ؛ نويسنده:حمیدرضا محمودزاده‌ثاقب - شایان نمودار - دیویی: 611.31 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 300000 ریال - 8 -106-237-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3