لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (2)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 75000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
2- گروه‌های خونی و رژیم غذایی مناسب برای آنها
نويسنده:علیرضا منجمی - سلیس - دیویی: 613 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 50000 ریال - 7 -13-6458-600-978 انتخاب
3- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی: بر اساس کتاب دکتر پیتر آدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - ذهن زیبا - دیویی: 613.2 - 178 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 80000 ریال - 2 -3-94446-600-978 انتخاب
4- رژیم غذایی برای گروه‌های خونی بر اساس کتاب دکتر پیترآدامو
نويسنده:آرزو خیرخواه - کلام شیدا - دیویی: 613.2 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 5 -70-8447-964-978 انتخاب
5- گروههای خونی
نويسنده:علیرضا منجمی - سلیس - دیویی: 613 - 72 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 7 -13-6458-600-978 انتخاب
6- گروه‌های خونی O - A - B - AB: دستورات غذایی مناسب، ویژگی گروه‌های خونی، تاثیر گروه خونی بر شخصیت افراد
نويسنده:پیتر دآدامو ؛ مترجم:کاترین ویتنی ؛ مترجم:فهیمه رحمتی - زرین کلک،واشقان - دیویی: 613 - 384 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 250000 ریال - 1 -70-7314-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1