لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (51)
تالیف (65)
ترجمه (0)
تهران (44)
شهرستان (21)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراغ سبز
نويسنده:سعید صداقتی‌افخمی - شاملو - دیویی: 629.283 - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 21 سال 1389 - 30000 ریال - 2 -79-7488-964-978 انتخاب
2- چگونه برانم؟ آموزش عملی رانندگی (شهر)
نويسنده:مینا عزت‌شوکتی ؛ طراح:سمیرا آذری‌زنجانی - نیکان کتاب - دیویی: 629.283 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 ریال - 964-7441-38-X انتخاب
3- چراغ سبز: چراغ حرکت به سوی موفقیت
نويسنده:سعید صداقتی‌افخمی - شاملو - دیویی: 629.283 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 22 سال 1390 - 50000 ریال - 2 -79-7488-964-978 انتخاب
4- آموزش قوانین و مقررات جدید راهنمایی و رانندگی: ویژه متقاضیان گواهینامه پایه دوم و موتورسیکلت
نويسنده:حسن عابدزاده - عابدزاده - دیویی: 629.283 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1392 - 80000 ریال - 6 -62-5954-964-978 انتخاب
5- آیین‌نامه رانندگی (پایه دوم و موتورسیکلت): مجموعه مقررات و سوالات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران: شامل سوالات و پاسخهای سه جوابی، ..
نويسنده:محمدرضا خجسته - زرین‌کلک - دیویی: 629.283 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1384 - 4000 ریال - 5 -0-91704-964 انتخاب
6- آیین‌نامه رانندگی (پایه دوم و موتورسیکلت): مجموعه مقررات و سوالات آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی ...
نويسنده:محمدرضا خجسته - زرین‌کلک - دیویی: 629.283 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 3500 ریال - 5 -0-91704-964 انتخاب
7- آیین‌نامه رانندگی (پایه دوم و موتورسیکلت)
نويسنده:محمدرضا خجسته - زرین‌کلک - دیویی: 629.283 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 ریال - 5 -0-91704-964 انتخاب
8- آموزش قوانین و مقررات جدید راهنمایی و رانندگی: ویژه متقاضیان گواهینامه پایه دوم و موتورسیکلت
نويسنده:حسن عابدزاده - عابدزاده - دیویی: 629.283 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 29 سال 1392 - 80000 ریال - 6 -62-5954-964-978 انتخاب
9- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 28000 ریال - 8 -7336-04-964-978 انتخاب
10- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15500 ریال - 6 -7627-06-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7