لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(129)
چاپ مجدد (262)
تالیف (109)
ترجمه (282)
تهران (352)
شهرستان (39)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (391) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیروزی فکر
نويسنده:اوریزن‌اسوت ماردن ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - بامداد - دیویی: 170.202 - 168 صفحه - رقعی - چاپ 6 سال 1365 - 300 ریال - انتخاب
2- یادداشت‌های مرد فرزانه
نويسنده:ریچارد باخ ؛ مترجم:لیلا هدایت‌پور ؛ ويراستار:محمد افتخاری - مثلث - دیویی: 158.102 - 216 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 30000 ریال - 0 -08-8496-964 انتخاب
3- قانون شفا
نويسنده:کاترین پاندر ؛ مترجم:گیتی خوشدل - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 158.1 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 10000 ریال - 1 -30-5512-964 انتخاب
4- هفت معجزه عشق
نويسنده:جوزف مورفی ؛ مترجم:هوشیار رزم‌آزما - سپنج - دیویی: 158.1 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15000 ریال - 964-6749-16-X انتخاب
5- چهار میثاق: کتاب خرد سرخپوستان تولتک
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - ذهن‌آویز - دیویی: 158.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1388 - 22000 ریال - 8 -95-7390-964-978 انتخاب
6- چهار میثاق: کتاب خرد سرخپوستان تولتک
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - ذهن‌آویز - دیویی: 158.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 32 سال 1398 - 170000 ریال - 8 -95-7390-964-978 انتخاب
7- قدرت پول
نويسنده:جوزف مورفی ؛ مترجم:هوشیار رزم‌آزما - سپنج - دیویی: 158 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 6500 ریال - 6 -04-6749-964 انتخاب
8- کلیدهای طلایی موفقیت
نويسنده:حسین پورآقاسی ؛ مقدمه:محمدابراهیم باستانی‌پاریزی - امید فرزانگان - دیویی: 158.1 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1378 - 12000 ریال - 7 -0-91652-964 انتخاب
9- رموز موثر کامیابی زنان و دختران جوان و رموز موثر کامیابی ...
نويسنده:دونالد والترز ؛ مترجم:شیرین نبوی‌نژاد - عشق - دیویی: 158.1 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - 8 -3-92258-964 انتخاب
10- خودآموز روشن‌بینی
نويسنده:تادیوس گولاس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 291.42 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 9500 ریال - 4 -157-328-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 40