لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (5)
تهران (14)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- یکصد ویژگی انسان سالم
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155.2 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 225000 ریال - 9 -2-96798-600-978 انتخاب
2- نوسازی خویشتن و بهبود مهارت‌های شهروندی
نويسنده:غریب واحدی‌پور - رامان سخن - دیویی: 158.1 - 320 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 4 -04-8914-600-978 انتخاب
3- یکصد مشخصه انسان سالم
نويسنده:سیدحسن ساداتیان ؛ نويسنده:مهدی پاشنامه ؛ نويسنده:زینب‌سادات ساداتیان - باهدف - دیویی: 155.2 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 165000 ریال - 6 -3-96798-600-978 انتخاب
4- یکصد ویژگی انسان سالم
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155.2 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 230000 ریال - 9 -2-96798-600-978 انتخاب
5- نوسازی خویشتن و بهبود مهارت‌های شهروندی
نويسنده:غریب واحدی‌پور - رامان سخن - دیویی: 158.1 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 7 -69-7661-600-978 انتخاب
6- نوسازی خویشتن و بهبود مهارت‌های شهروندی
نويسنده:غریب واحدی‌پور - رامان سخن - دیویی: 158.1 - 326 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 310000 ریال - 5 -07-8914-600-978 انتخاب
7- سایه‌ات را مالک شو: در باب درک وجه تاریک روان
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:مهناز کارکن - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 50000 ریال - 0 -5-91205-600-978 انتخاب
8- نوسازی خویشتن و بهبود مهارت‌های شهروندی
نويسنده:غریب واحدی‌پور - رامان سخن - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 350000 ریال - 5 -10-8914-600-978 انتخاب
9- سایه‌ات را مالک شو: در باب درک وجه تاریک روان
نويسنده:رابرت‌الکس جانسون ؛ مترجم:سیمین موحد ؛ ويراستار:مهناز کارکن - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -5-91205-600-978 انتخاب
10- شکوفایی شخصیت و امام خمینی (س) (تبیین پدیدارشناختی شخصیت امام خمینی (س))
نويسنده:فرامرز سهرابی - چاپ و نشر عروج (وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)) - دیویی: 955.0842092 - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 96000 ریال - 6 -194-212-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2