لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (5)
تالیف (10)
ترجمه (1)
تهران (10)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل
نويسنده:مصطفی روشن‌زاده ؛ نويسنده:عالیه بهروزی‌فر ؛ نويسنده:سمیه محمدی - اندیشه رفیع - دیویی: 617.01 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 6 -531-987-964-978 انتخاب
2- تکنولوژی‌های جراحی و فرد اسکراب
نويسنده:بهروز جوهری ؛ نويسنده:مجید احمدی ؛ ويراستار:فردین امیری - اندیشه رفیع - دیویی: 617.01 - 176 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 100000 ریال - 8 -371-987-964-978 انتخاب
3- اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 69000 ریال - 0 -174-101-600-978 انتخاب
4- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:بیژن خراسانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 65000 ریال - 5 -140-101-600-978 انتخاب
5- اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی اصول و فنون عملکرد ...
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 99000 ریال - 0 -174-101-600-978 انتخاب
6- روش کار در اتاق عمل: اصول و فنون فرد اسکراب بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی قابل استفاده برای: دستیاران جراحی،...
مترجم:روح‌الله حسینی‌مقدم ؛ زيرنظر:جمال حسین‌زاده - انتشارات‌ یزد - دیویی: 617.01 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 0 -22-8932-964 انتخاب
7- تکنولوژی‌های جراحی و فرد اسکراب
نويسنده:بهروز جوهری ؛ نويسنده:مجید احمدی ؛ ويراستار:فردین امیری - اندیشه رفیع - دیویی: 617.01 - 176 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 69500 ریال - 8 -371-987-964-978 انتخاب
8- تکنولوژی جراحی گوارش و غدد: مطابق با جدیدترین سرفصل واحد درسی جراحی گوارش و غدد
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی ؛ زيرنظر:بیژن خراسانی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 99000 ریال - 5 -140-101-600-978 انتخاب
9- راهنمای جامع وظایف پرستار اسکراب در اتاق عمل بر اساس سرفصل دروس شورای عالی برنامه‌ریزی ...
نويسنده:فاطمه عباسی ؛ زيرنظر:حمیرا بنکدار - حیدری،وزین مهر - دیویی: 617.01 - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 1 -057-489-600-978 انتخاب
10- اصول و فنون عملکرد فرد اسکراب
نويسنده:لیلا ساداتی ؛ نويسنده:احسان گلچینی - جامعه‌نگر - دیویی: 617.01 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 49000 ریال - 0 -174-101-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2