لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(43)
چاپ مجدد (54)
تالیف (97)
ترجمه (0)
تهران (29)
شهرستان (68)
كودك و نوجوان (97)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
2- من نماز را دوست دارم
نويسنده:ناصر نادری ؛ تصويرگر:ندا عظیمی - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2100 نسخه - 26000 ریال - 3 -446-307-964-978 انتخاب
3- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
4- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
5- آموزه‌های نماز
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - طاهر خوش - 40 صفحه - پالتویی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 5 -8892-04-600-978 انتخاب
6- آموزه‌های نماز
نويسنده:طاهر خوش ؛ شاعر:یحیی علوی‌فرد ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - طاهر خوش - 38 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 5 -8892-04-600-978 انتخاب
7- نهاد آسمانی (آموزش نماز)
تدوين: معاونت فرهنگی دادگستری کل استان لرستان ؛ تصويرگر:فرزانه امیریوسفی - پیمان دانش - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5 -04-8483-600-978 انتخاب
8- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 34 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
9- بوستان نماز 5
نويسنده:محمدرضا خسروی - برگ زیتون - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
10- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 40 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10