لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (51)
تالیف (92)
ترجمه (0)
تهران (29)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (92) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلید بهشت: آموزش نماز، وضو و تیمم همراه با احکام
نويسنده: هیئت تحریریه نشر براق ؛ تصويرگر:فرشته منعمی - براق - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 4 -746-192-964-978 انتخاب
2- بوستان نماز 4
نويسنده:محمدرضا خسروی - برگ زیتون - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
3- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 16 سال 1395 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
4- آموزش احکام وضو به روش سرگرمی همراه با مسابقه
نويسنده:فهیمه ایرجی ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 24 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 10000 نسخه - 60000 ریال - 9 -01-8545-600-978 انتخاب
5- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
6- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 34 سال 1396 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
7- کتاب خوب (آموزش نماز)
به‌اهتمام:هادی حیدری ؛ تصويرگر:ذکیه نصرتی - باغ کاغذی - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 5 -8-92505-600-978 انتخاب
8- بوستان نماز 1
نويسنده:محمدرضا خسروی - برگ زیتون - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 10000 ریال - انتخاب
9- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1395 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
10- کتابک آموزش نماز
به‌اهتمام:حسن شرعیات ؛ گرافيست:یاسر خلیفه - کتابک - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 1000 نسخه - 5 -07-7362-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10