لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (2)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ساختار و متابولیسم اسیدهای آمینه و پروتئین‌ها
نويسنده:منیره ملکی - علمی سنا - دیویی: 612.015756 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 130000 ریال - 8 -75-7827-600-978 انتخاب
2- اسیدهای امینه در قلمرو گیاهی
نويسنده:علی صالحی‌ساردوئی ؛ نويسنده:علیرضا خدابخش‌زاده ؛ نويسنده:آزاده علی‌زاده - نوروزی - دیویی: 633.572 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 350000 ریال - 6 -0967-02-622-978 انتخاب
3- اسیدهای آمینه عملکرد ورزشی و خستگی
نويسنده:محمدعلی کهن‌پور - پارسیا - دیویی: 612.015756 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -79-6257-600-978 انتخاب
4- متابولیسم اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 612.015756 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 103000 ریال - 1 -255-335-600-978 انتخاب
5- بیوشیمی تغذیه: متابولیسم مواد مغذی
نويسنده:حسن رضوی‌شیرازی - نقش مهر - دیویی: 612.399 - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 8 -58-5976-600-978 انتخاب
6- متابولیسم (نگاه اجمالی)
نويسنده:کارول‌جین کافی ؛ مترجم:مریم مهاجرانی ؛ ويراستار:صادق بردبار - دانشگاه مازندران - دیویی: 612.39 - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 5 -89-2571-964-978 انتخاب
7- زمینه فلسفی و علمی برنامه آمینوکا
نويسنده:آر . ای پتن ؛ نويسنده:دبلیو هیمبک ؛ نويسنده:ام. جی استیونسون - پادینا - دیویی: 636.0852 - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 3 -99-8588-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1