لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (154)
تالیف (161)
ترجمه (18)
تهران (153)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (179)

تعداد یافت شده (179) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رسم فنی: نقشه‌های تمرینی
نويسنده:حسین جمالی - حسین جمالی - دیویی: 604 - 136 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1366 - 550 ریال - انتخاب
2- نقشه‌های تمرینی
نويسنده:حسین جمالی - دانشگاه علم و صنعت ایران - دیویی: 604.2 - 156 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 12000 ریال - 9 -068-454-964 انتخاب
3- رسم فنی عمومی
نويسنده:احمد متقی‌پور - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 604.2 - 344 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1379 - 28000 ریال - 8 -0939-01-964 انتخاب
4- مرجع کامل نقشه‌کشی صنعتی
نويسنده:اتو باوک ؛ مترجم:عبدالله ولی‌نژاد ؛ مترجم:محمد نصیری‌نیا - طراح - دیویی: 671.0221 - 344 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 8 سال 1384 - 35000 ریال - 2 -1-91862-964 انتخاب
5- نقشه‌کشی صنعتی (رسم فنی)
نويسنده:سیدکمال‌الدین میرزنده‌دل - مدرسان شریف - دیویی: 604.242 - 632 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 108000 ریال - 3 -78-2838-964-978 انتخاب
6- گرافیک و نقشه‌خوانی (رشته شیمی)
نويسنده:علی لطفیانی ؛ ويراستار:سیداحمد میرشکرایی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 741.6 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 7700 ریال - 3 -922-455-964 انتخاب
7- رسم فنی عمومی
نويسنده:حسین جمالی - شهرآب - دیویی: 604.2 - 246 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 690000 ریال - 2 -357-314-964-978 انتخاب
8- رسم فنی و نقشه‌های صنعتی 1
نويسنده:احمد متقی‌پور ؛ ويراستار:شهریار بهرامی ؛ طراح:مبین متقی‌پور - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 604.2 - 326 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1385 - 45000 ریال - 7 -08-6379-964 انتخاب
9- نقشه‌کشی صنعتی 2
نويسنده:محمود مرجانی - دانشگاه یزد - دیویی: 604.2 - 208 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 25000 ریال - 0 -03-5808-964 انتخاب
10- رسم فنی و نقشه‌های صنعتی
نويسنده:احمد متقی‌پور ؛ ويراستار:شهریار بهرامی ؛ طراح:مبین متقی‌پور - دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - دیویی: 604.2 - 376 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 160000 ریال - 0 -041-208-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18