لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2422)
چاپ مجدد (3207)
تالیف (2407)
ترجمه (3222)
تهران (3499)
شهرستان (2130)
كودك و نوجوان (710)
كمك درسی و آموزشی (38)

تعداد یافت شده (5629) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جزء سی‌ام قرآن مجید: با خط درشت و اعراب رنگی: آموزشی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:رضا شیرازی ؛ ويراستار:علی فرجی - پیام بهاران - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 8000 نسخه - 2500 ریال - 4 -13-7789-964-978 انتخاب
2- کلیات مفاتیح الجنان
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:عبدالرحیم افشاری‌زنجانی - موسسه‌ انتشارات ‌دارالعلم - 206 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 5 سال 1383 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -89-5976-964 انتخاب
3- سوره مبارکه انعام به انضمام زیارت عاشورا و دعای توسل
تهيه و تنظيم:رضا شکری ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدقاسم هاشمی - بوستان دانش - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 9 -10-8144-964 انتخاب
4- یازده سوره از قرآن مجید بضمیمه تعقیب نمازها و چند ادعیه دیگر
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:غلامعلی موسوی - راز توکل - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 100000 نسخه - 1 -13-5923-964 انتخاب
5- جزء سی‌ام قرآن مجید: با خط درشت و اعراب رنگی: آموزشی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:رضا شیرازی ؛ ويراستار:علی فرجی - پیام بهاران - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 7 -01-7789-964 انتخاب
6- قبسات من معارف القرآن الکریم مع الترجمه الصینیه = انواری از معارف قرآنی با ترجمه چینی
به‌اهتمام:حسین حائری‌کرمانی ؛ مترجم:سلیمان بای‌جی‌سو - مجمع ‌البحوث ‌الاسلامیه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 16000 ریال - 5 -739-444-964 انتخاب
7- سوره مبارکه یس: زیارت عاشورا، دعای توسل، دعای فرج، دعای معراج و طریقه ختم سوره یس
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدمحمدرضا معراجی - نشاط - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 11000 نسخه - 4000 ریال - 2 -63-6393-964 انتخاب
8- چهارده سوره از قرآن کریم: به انضمام آیه‌الکرسی، تعقیبات مشترکه نماز و دعاهای ایام هفته
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:سیدقاسم هاشمی - فرهنگ نما - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 30000 نسخه - 9 -05-8216-964-978 انتخاب
9- جزء سی‌ام قرآن مجید: با خط درشت و اعراب رنگی: آموزشی
تهيه و تنظيم:علی فرجی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ ويراستار:رضا شیرازی - پیام بهاران - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 0 -13-7789-964 انتخاب
10- بیست سوره از قرآن مجید به انضمام منتخب ادعیه درشت خط با ترجمه فارسی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:رضا ولی‌زاده - فرحان - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 نسخه - 2000 ریال - 4 -9-95941-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 563