لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(640)
چاپ مجدد (519)
تالیف (774)
ترجمه (385)
تهران (942)
شهرستان (217)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (171)

تعداد یافت شده (1159) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتار سازمانی
نويسنده:گرگوری مورهد ؛ نويسنده:ریکی گریفین ؛ مترجم:سیدمهدی الوانی - مروارید - دیویی: 658.4 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 2200 نسخه - 54000 ریال - 5 -12-6026-964 انتخاب
2- مبانی رفتار سازمانی
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:علی پارساییان ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 658.3 - 482 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1386 - 5700 نسخه - 48000 ریال - 5 -26-6269-964 انتخاب
3- لطفا مدیر موفقی باشید!
به‌اهتمام:محمود نامنی ؛ ويراستار:زهرا اسفندیاری ؛ ويراستار:شیما جراحی - نامن - دیویی: 658 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 0 -16-8518-964-978 انتخاب
4- قرارداد روانی در سازمان
نويسنده:دنیس‌ام. روسو ؛ مترجم:مهدی حقیقی‌کفاش ؛ مترجم:خدیجه اعراب‌شیبانی - هوشمند تدبیر - دیویی: 158.7 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -062-418-600-978 انتخاب
5- مدیریت رفتار سازمانی (رشته مدیریت)
نويسنده:زهرا برومند - دانشگاه پیام نور - دیویی: 658.3 - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1383 - 8000 نسخه - 19400 ریال - 2 -010-455-964 انتخاب
6- نظام آراستگی آغاز ورود به عرصه‌ی تحول
نويسنده:سیدنادر حسنلی ؛ نويسنده:سیدامیرحسین حسنلی ؛ نويسنده:سیدامیرمحمد حسنلی - قاین - دیویی: 658.314 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -90-8981-964-978 انتخاب
7- مدیریت رفتار سازمانی و ارتباطات انسانی (سازمانهای آموزشی و پژوهشی)
نويسنده:محمد خلیلی‌شومیا ؛ نويسنده:ناصر ذبیح‌زاده - وارش‌وا - دیویی: 658.3 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -78-7662-600-978 انتخاب
8- مبانی رفتار سازمانی
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:علی پارساییان ؛ مترجم:سیدمحمد اعرابی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - دیویی: 658.3 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 5 -26-6269-964 انتخاب
9- مبانی رفتار سازمانی
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:فرزاد امیدواران ؛ مترجم:کامیار رئیسی‌فر - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658.3 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 3 -49-7725-964 انتخاب
10- مبانی سازمان و مدیریت آموزشی
نويسنده:محمدعلی تصدیقی ؛ نويسنده:فروغ تصدیقی - آموخته - دیویی: 371.2 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -84-6465-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 116