لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (2)
تالیف (7)
ترجمه (7)
تهران (14)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای قلب و عروق: مبانی طب سسیل
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:احمدرضا نیاورانی ؛ زيرنظر:محمدرضا معتمدی - تیمورزاده - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 5900 ریال - 7 -078-456-964 انتخاب
2- ترومای عروق در جنگ: قابل استفاده برای جراحان، دستیاران و پزشکان عمومی، دانشجویان پزشکی و نظامیان
نويسنده:سلمان دهخدا - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 26000 ریال - 1 -79-2729-964-978 انتخاب
3- بیماریهای قلب و عروق
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:فرامرز پوراصغر ؛ مترجم:حمیدرضا سخایی - گلبان - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2200 نسخه - 18500 ریال - 7 -96-5786-964 انتخاب
4- مبانی طب سسیل: بیماریهای قلب و عروق
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:فرامرز پوراصغر ؛ مترجم:حمیدرضا سخایی - سماط - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 6 -17-6437-964 انتخاب
5- دانستنیهای قلب و خانواده
نويسنده:صدیقه سالمی - نشر سالمی - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 6500 ریال - 6 -1-90130-964 انتخاب
6- بیماری‌های قلب
نويسنده:پری خدام - حیدری - 336 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 650000 ریال - 4 -098-489-600-978 انتخاب
7- بیماری‌های قلب
نويسنده:پری خدام - حیدری - 214 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 7 -097-489-600-978 انتخاب
8- مبانی طب داخلی سیسیل 1997: بیماریهای قلب و عروق
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ مترجم:هومان اکتایی ؛ مترجم:شهرام مفاضی - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 5700 ریال - 4 -254-460-964 انتخاب
9- قلب و عروق
نويسنده:رابرت‌بورلند کلی ؛ زيرنظر:سیدشهاب‌الدین صدر ؛ مترجم:علیرضا صدر - پیشگامان توسعه - 44 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 2 -4-94823-964 انتخاب
10- مراقبتهای پرستاری از بیماران مبتلا به بیماریهای قلب و عروق
مترجم:صدیقه سالمی - انتشار - 227 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1365 - 2000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2