لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حوادث و رویدادهای یکم تا سی‌ام بهمن ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 552 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 170000 ریال - 6 -31-6099-600-978 انتخاب
2- اقتدار ناوشکن‌ها: حوادث و رویدادهای یکم تا بیست و نهم اسفند ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 626 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 130000 ریال - 5 -09-6099-600-978 انتخاب
3- حوادث و رویدادهای یکم تا بیست‌ و ‌نهم اسفند ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:عیسی عابدینی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 474 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1395 - 160000 ریال - 3 -32-6099-600-978 انتخاب
4- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم خرداد ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 646 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 140000 ریال - 4 -22-6099-600-978 انتخاب
5- سیادت دریایی: حوادث و رویدادهای شانزدهم تا سی‌ام آذر ماه 1359
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 470 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 80000 ریال - 6 -02-6099-600-978 انتخاب
6- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم اردیبهشت ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:علی جعفری‌جبلی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 682 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 4 -19-6099-600-978 انتخاب
7- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم مرداد ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.083302 - 496 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 5 -25-6099-600-978 انتخاب
8- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم شهریورماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری ؛ زيرنظر:علی فرهادی - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.08430922 - 722 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 2 -26-6099-600-978 انتخاب
9- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم تیر ماه 1360
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:شهریار میرشکاری - ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی دریایی، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.083302 - 582 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 1 -23-6099-600-978 انتخاب
10- حوادث و رویدادهای یکم تا سی و یکم خردادماه 1361
نويسنده:حبیب‌الله سیاری ؛ نويسنده:مجید منصوری - نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دفتر پژوهشهای نظری و مطالعات راهبردی - دیویی: 955.084302 - 668 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 4 -35-6099-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2