لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (1)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درسنامه متابولیسم نوکلئوتیدها و هم به انضمام کاربرد بالینی
نويسنده:لیلا علمی ؛ زيرنظر:جواد محمدنژاداروق - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300000 ریال - 5 -03-6057-622-978 انتخاب
2- درسنامه متابولیسم نوکلئوتیدها و هم به انضمام کاربرد بالینی
نويسنده:لیلا علمی ؛ زيرنظر:جواد محمدنژاداروق - احمدی‌پور - دیویی: 612.397 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 100000 ریال - 5 -03-6057-622-978 انتخاب
3- متابولیسم اسیدهای آمینه و نوکلئوتیدها "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان زیست‌شناسی مدرسان برتر - مدرسان برتر - دیویی: 612.015756 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 103000 ریال - 1 -255-335-600-978 انتخاب
4- متابولیسم پروتئین‌ها و نوکلئوتیدها
نويسنده:احسان احمدی‌پور ؛ نويسنده:ناهید حق‌نظری ؛ نويسنده:فرشته احمدی‌پور - احمدی‌پور - دیویی: 574.19225 - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 250000 ریال - 5 -6-97414-600-978 انتخاب
5- متابولیسم پروتئین‌ها و نوکلئوتیدها
نويسنده:احسان احمدی‌پور ؛ نويسنده:ناهید حق‌نظری ؛ نويسنده:فرشته احمدی‌پور - اندیشه رفیع - دیویی: 574.19225 - 106 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 150000 ریال - 2 -670-987-964-978 انتخاب
6- مجموعه اصول بیوشیمی لنینجر: متابولیسم اسید‌آمینه‌ها، نوکلئوتیدها و پورفیرین‌ها
نويسنده:آلبرت‌ال. لنینگر ؛ نويسنده:مایکل‌ام. کاکس ؛ نويسنده:دیویدلی نلسون - جعفری - دیویی: 574.19 - 94 صفحه - جلد 9 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 0 -64-5601-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1