لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(616)
چاپ مجدد (350)
تالیف (966)
ترجمه (0)
تهران (442)
شهرستان (524)
كودك و نوجوان (25)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (966) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دوره‌ی درهای بسته: به روایت اسیر شماره‌ی 5533، فاطمه ناهیدی
نويسنده:مریم برادران‌حقیر - روایت فتح - دیویی: 955.0843092 - 64 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1382 - 3300 نسخه - 5000 ریال - 6 -06-7529-964 انتخاب
2- باغ انگور، باغ سیب، باغ آیینه: گفت‌وگو با صفیه مدرس همسر شهید مهدی باکری
گردآورنده:مرتضی سرهنگی ؛ گردآورنده:هدایت‌الله بهبودی - شرکت انتشارات سوره مهر،نشر کمان - دیویی: 955.08430924 - 28 صفحه - پالتویی (مقوایی) - چاپ 3 سال 1381 - 2200 نسخه - 1800 ریال - 8 -3-92919-964 انتخاب
3- غروب آبی رود: زندگی‌نامه داستانی شهید مهدی باکری
نويسنده:جهانگیر خسروشاهی - سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 9 -251-506-964 انتخاب
4- تکه‌ای از آسمان (بر اساس زندگی شهید محمد بروجردی)
نويسنده:حسین فتاحی - سوره مهر،نشر شاهد - دیویی: 955.0843092 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 4 -591-471-964-978 انتخاب
5- نگاهی گذرا به زندگانی شهید عباسعلی مرزانی
نويسنده:رضا علم - نیلبرگ - دیویی: 955.08430922 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -07-5931-600-978 انتخاب
6- عمو سلطان: زندگی‌نامه، خاطرات، دست‌نوشته‌ها، نامه‌ها و وصیت‌نامه‌ی شهید سلطانعلی آشوغ
تدوين:اسماء دهقان ؛ گردآورنده:فرشته آشوغ - مطیع - دیویی: 955.0843092 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 0 -72-7107-600-978 انتخاب
7- پاوه‌ی سرخ: بر اساس زندگی شهید دکتر مصطفی چمران
نويسنده:داود بختیاری‌دانشور - سوره مهر،نشر شاهد - دیویی: 955.0843092 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 10000 نسخه - 5000 ریال - 4 -603-471-964-978 انتخاب
8- دشت عباس
نويسنده:سیدمحمدرضا خلیلی - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 955.08430922 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 2200 نسخه - 4 -616-471-964-978 انتخاب
9- بانوی انتظار (3): بر اساس خاطره‌ی مریم زارعی‌قبادی همسر آزاده علی‌محمد زارعی
نويسنده:مهدیه شادمانی ؛ ويراستار:فرزانه قلعه‌قوند - پیام آزادگان - دیویی: 955.0843092 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 5 -95-5013-600-978 انتخاب
10- شهید اکبر خردپیشه‌شیرازی
نويسنده:زهره شریعتی - حماسه یاران - دیویی: 955.0843092 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 4 -00-7874-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 97