لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(763)
چاپ مجدد (789)
تالیف (653)
ترجمه (899)
تهران (1117)
شهرستان (435)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1552) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ازدواج و روابط زن و مرد
نويسنده:سیدمحمد نجفی‌یزدی - جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی - 168 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -242-470-964 انتخاب
2- مردان، زنان و روابط
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:ابوالفضل حاج‌حسینی - پیک فرهنگ - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 نسخه - 11000 ریال - 2 -36-6188-964 انتخاب
3- ای همیشگی‌ترین با من بمان
نويسنده:سوزان کوئیلیام ؛ مترجم:لیلا صالحی - نسل نواندیش - 464 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 7 -13-6714-964 انتخاب
4- عزیزم، با من حرف بزن ... ده اصل برای به حرف درآوردن یک مرد
نويسنده:ایون دالر ؛ مترجم:مهدی گنجی ؛ ويراستار:حمزه گنجی - ویرایش - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 5500 ریال - 3 -07-6184-964 انتخاب
5- روشهای پیشرفته روابط زناشوئی
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:فرشته صالحی ؛ ويراستار:منصوره موسوی‌دیزکوهی - موسسه انتشارات آبتین - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 20000 ریال - انتخاب
6- عیبم مکن، دوستم بدار
نويسنده:ویلیام‌هادسن اوهنلون ؛ نويسنده:پاتریشیااوهنلون هادسن ؛ مترجم:اشرف عدیلی - فرشاد - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3300 نسخه - 8500 ریال - 4 -3-91502-964 انتخاب
7- آموزش خانواده: جوان و تشکیل خانواده
نويسنده: استادان‌طرح‌جامع‌آموزش‌خانواده - انجمن اولیاء و مربیان - 164 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 5000 نسخه - 3500 ریال - 2 -040-451-964 انتخاب
8- در پناه یکدیگر
نويسنده:سوزان کوئیلیام ؛ مترجم:فرشته صالحی ؛ ويراستار:امیر طاهری - نسل نواندیش - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 964-6714-48-X انتخاب
9- مریخی‌ها و ونوسی‌ها و آغازی دیگر
نويسنده:جان گری ؛ مترجم:ناهید(تبریزی) سلامی - زریاب - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5500 نسخه - 16500 ریال - 4 -82-6339-964 انتخاب
10- تحکیم خانواده
نويسنده:مجید رشیدپور - عابد - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 2 -6-90251-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 156