لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (71)
تالیف (2)
ترجمه (103)
تهران (63)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 2000 نسخه - 185000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - صبح صادق - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 135000 ریال - 2 -99-8403-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - دیویی: 378.12092 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 4 -255-442-964 انتخاب
4- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
5- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده ؛ ويراستار:سیده‌معصومه نورداد - ندای الهی - دیویی: 378.12092 - 167 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -02-6113-600-978 انتخاب
6- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
7- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع - باران خرد - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -00-6199-622-978 انتخاب
8- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - ندای الهی - دیویی: 378.12092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 9 -02-6113-600-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:محمود دانایی - جیحون - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 18000 ریال - 8 -22-6534-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11