لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (26)
تالیف (28)
ترجمه (23)
تهران (45)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 530 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 300000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
2- شخصیت سالم از دیدگاه روان‌شناسی انسان‌گرا
نويسنده:سیدنی جورارد ؛ مترجم:فرهاد منصف - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 158.1 - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 220000 ریال - 1 -531-200-600-978 انتخاب
3- سه مکتب روان‌شناسی: دیدگاههای فروید، اسکینر و راجرز
نويسنده:رابرت نای ؛ مترجم:سیداحمد جلالی - نشر پادرا - دیویی: 150.19 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 17500 ریال - 1 -0-93517-964 انتخاب
4- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 35000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
5- شخصیت سالم
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 10000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
6- تمرین راه‌کارهای عملی برای خودشناسی: رازهای نوع‌دوستی، قضاوت نکردن، فروتنی
نويسنده:محمود دانایی - آسمان نیلگون - دیویی: 158.1 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 195000 ریال - 8 -6-95396-622-978 انتخاب
7- شخصیت سالم 5
نويسنده:تقی عطایی - نهفت - دیویی: 155.2 - 176 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 4 -75-5944-600-978 انتخاب
8- حقیقت و حقیقت‌نمایی
نويسنده:مصطفا علیزاده - دگرساز - دیویی: 150 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 370000 ریال - 1 -5-96690-622-978 انتخاب
9- فریاد ناشنیده برای معنا
نويسنده:ویکتورامیل فرانکل ؛ ويراستار:سیدمرتضی فخری‌قاضیانی ؛ مترجم:فروزنده دولت‌یاری - نیک فرجام - دیویی: 616.8914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 7 -42-6395-622-978 انتخاب
10- سه مکتب روان‌شناسی: دیدگاههای فروید، اسکینر و راجرز
نويسنده:رابرت نای ؛ مترجم:سیداحمد جلالی - نشر پادرا - دیویی: 150.19 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 1 -0-93517-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6