لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (26)
تالیف (28)
ترجمه (22)
تهران (44)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 110000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
2- زندگی در اینجا و اکنون: هنر زندگی متعالی
نويسنده:آبراهام‌هرولد مزلو ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی ؛ ويراستار:مریم غنی‌زاده - فراروان - دیویی: 150.198 - 536 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 45000 ریال - 2 -24-6135-964 انتخاب
3- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1397 - 80000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
4- شخصیت سالم: هفت سوال کلیدی در روان‌شناسی سلامت و بالیدگی
نويسنده:محمدرضا سرگلزایی - نشر قطره - دیویی: 155.2 - 82 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 80000 ریال - 8 -775-341-964-978 انتخاب
5- سه مکتب روان‌شناسی: دیدگاههای فروید، اسکینر و راجرز
نويسنده:رابرت نای ؛ مترجم:سیداحمد جلالی - نشر پادرا - دیویی: 150.19 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 17500 ریال - 1 -0-93517-964 انتخاب
6- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
نويسنده:حسن قدسی‌پور - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - دیویی: 658.403 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1391 - 75000 ریال - 9 -056-463-964-978 انتخاب
7- یکصد ویژگی انسان سالم
نويسنده: گروه مولفین انتشارات باهدف - باهدف - دیویی: 155.2 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 225000 ریال - 9 -2-96798-600-978 انتخاب
8- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1378 - 7500 ریال - 1 -198-442-964 انتخاب
9- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر پیکان - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1380 - 11500 ریال - 6 -108-328-964 انتخاب
10- گشتالت درمانی
نويسنده:فریتس پرلز ؛ مترجم:حسین اسدبیگی - طریق کمال - دیویی: 616.89 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5