لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (71)
تالیف (73)
ترجمه (68)
تهران (125)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (15)

تعداد یافت شده (141) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی
نويسنده:خدابخش احمدی ؛ نويسنده:مهدی سلیمانی ؛ نويسنده:مجتبی خدادادی - علوم رفتاری - شناختی سینا - دیویی: 616.8914 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -4-96247-600-978 انتخاب
2- روانشناسی سلامت
نويسنده:آنتونی‌جیمز کرتیس ؛ مترجم:علی فتحی‌آشتیانی ؛ مترجم:هادی عظیمی‌آشتیانی - موسسه انتشارات بعثت - دیویی: 616.89 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 27000 ریال - 0 -67-6067-964 انتخاب
3- روانشناسی بالینی: مفاهیم، روش‌ها و حرفه
نويسنده:جری فیرس ؛ نويسنده:تیموتی ترال ؛ مترجم:مهرداد فیروزبخت - رشد - دیویی: 616.89 - 896 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2000 نسخه - 190000 ریال - 9 -40-7537-964 انتخاب
4- چکیده روانشناسی بالینی فیرس: بر اساس کتاب میچل پرینستین، تیموتی ترال به ترجمه مهرداد فیروزبخت
به‌اهتمام:مژگان بدیعی‌اول - فراانگیزش - دیویی: 616.89 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 4 -71-2698-964-978 انتخاب
5- اصول تشخیص در روان‌شناسی بالینی
نويسنده:طاهره رنجبری‌پور - سرافراز - دیویی: 616.89 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 500 نسخه - 74000 ریال - 7 -73-5635-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر روان‌شناسی بالینی
نويسنده:جفری‌پی کرامر ؛ نويسنده:داگلاس‌ا. برنستاین ؛ نويسنده:ویکی پرز - ارسباران - دیویی: 616.89 - 740 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 500 نسخه - 360000 ریال - 8 -61-6389-964-978 انتخاب
7- کودک هوشمند: چگونه توانایی‌های ذهنی کودکان را افزایش دهیم؟
نويسنده:محمدرضا روح‌بخش ؛ نويسنده:طیبه سالارپور ؛ ويراستار:احمد لعلی‌فاز - فراانگیزش - دیویی: 370.1523 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2100 نسخه - 50000 ریال - 3 -49-2698-964-978 انتخاب
8- روانشناسی بالینی: مفاهیم، روش‌ها و حرفه
نويسنده:جری فیرس ؛ نويسنده:تیموتی ترال ؛ مترجم:مهرداد فیروزبخت - رشد - دیویی: 616.89 - 896 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 9 -40-7537-964 انتخاب
9- اصول روانکاوی بالینی
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:سعید شجاع‌شفتی - ققنوس - دیویی: 616.89 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 2 -134-311-964-978 انتخاب
10- اصول روانکاوی بالینی
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:سعید شجاع‌شفتی - ققنوس - دیویی: 616.89 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -134-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15