لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(276)
چاپ مجدد (446)
تالیف (579)
ترجمه (143)
تهران (579)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (123)

تعداد یافت شده (722) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویژگیهای آدمی و یادگیری آموزشگاهی
نويسنده:بنجامین‌سمیوئل بلوم ؛ مترجم:علی‌اکبر سیف - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 370.15 - 300 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 550 ریال - انتخاب
2- روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش
نويسنده:علی‌اکبر سیف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 370.15 - 692 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1373 - 8500 ریال - انتخاب
3- نکته‌های کاربردی در: فرزندپروری والدین (ملاحظات روان‌شناختی در تربیت کودکان)
نويسنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:حمیرا ربیعی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 155.4 - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 60000 ریال - 2 -232-451-964-978 انتخاب
4- روان‌شناسی تربیتی
نويسنده:خسرو رمضانی - فاطمیه - دیویی: 370.15 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10500 ریال - 1 -6-90067-964 انتخاب
5- روان‌شناسی تربیتی
نويسنده:سوزان بنتهام ؛ مترجم:اسماعیل سعدی‌پور ؛ مترجم:سیدعلی نعمتی - رشد - دیویی: 370.15 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 45000 ریال - 6 -81-7537-964 انتخاب
6- روانشناسی تربیتی: تحقیق، تدریس، یادگیری
نويسنده:پارسونز ریچارد ؛ نويسنده:استفان‌لوئیس هینسون ؛ نويسنده:دیبورا ساردو‌براون - رشد فرهنگ - دیویی: 370.15 - 666 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 650000 ریال - 7 -06-8867-600-978 انتخاب
7- روان‌شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت
نويسنده:حمزه گنجی ؛ نويسنده:رمضان حسن‌زاده - سخن - دیویی: 371.1023 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 25000 ریال - 1 -06-6961-964 انتخاب
8- نکته‌های کاربردی در: فرزندپروری والدین (ملاحظات روان‌شناختی در تربیت کودکان)
نويسنده:عبدالعظیم کریمی ؛ ويراستار:حمیرا ربیعی - انجمن اولیاء و مربیان - دیویی: 155.4 - 90 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 11000 ریال - 2 -232-451-964-978 انتخاب
9- پنهان‌ترین پیام: ویژه مربیان،‌ معلمین و اولیاء
نويسنده:مهدی علیزاده - زیارت،پیام بهاران - دیویی: 372.21 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 5 -61-8525-600-978 انتخاب
10- روانشناسی پرورشی: روانشناسی یادگیری و آموزش
نويسنده:علی‌اکبر سیف - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 370.15 - 716 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 3 سال 1379 - 36000 ریال - 1 -149-416-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 73