لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(183)
چاپ مجدد (385)
تالیف (382)
ترجمه (186)
تهران (486)
شهرستان (82)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (83)

تعداد یافت شده (568) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی رشد
نويسنده:سوسن سیف - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 155 - 360 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1381 - 7000 نسخه - 12000 ریال - 8 -571-459-964 انتخاب
2- مسائل نوجوانان و جوانان
نويسنده:افسانه نراقی‌زاده ؛ ويراستار:مهدی سجودی‌مقدم - مهراندیش - دیویی: 155.4 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 150000 ریال - 7 -06-6395-600-978 انتخاب
3- تفکر کودکان "روان‌شناسی رشد شناختی"
نويسنده:رابرت زیگلر ؛ نويسنده:مارتاواگنر آلیبالی ؛ مترجم:سیدکمال خرازی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 155.413 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1500 نسخه - 32000 ریال - 4 -90-8848-964 انتخاب
4- کودک من، بزرگ می‌شود ...: بررسی تکنیک‌های روانشناختی رشد کودک از مرحله قبل از تولد تا بلوغ و نوجوانی ...
نويسنده:محمدرضا جعفری‌نیا ؛ ويراستار:حکیمه عدالتی - احقاف،دانش سلامت،شایستگان - دیویی: 155 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 8 -06-2582-964-978 انتخاب
5- روانشناسی رشد: نوجوانی، بزرگسالی (جوانی، میانسالی و پیری)
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:فرهاد جمهری - آینده درخشان - دیویی: 155 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1500 نسخه - 195000 ریال - 3 -22-5527-600-978 انتخاب
6- روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی
نويسنده:ناصر بی‌ریا ؛ نويسنده: هیات ‌مولفان - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 155 - 694 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 11000 ریال - انتخاب
7- آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد
نويسنده:ناصر باهنر - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 155 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 2500 نسخه - 40000 ریال - 9 -106-304-964-978 انتخاب
8- روان‌شناسی رشد کودک و نوجوان
نويسنده:محمد پارسا ؛ ويراستار:مجید امیدوار - بعثت - دیویی: 155 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -33-6067-964-978 انتخاب
9- روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی کودک) (با تجدیدنظر کلی و اضافات)
نويسنده:حسن احدی ؛ نويسنده:شکوه‌السادات بنی‌جمالی - پردیس 57 - دیویی: 155.4 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 16 سال 1385 - 4000 نسخه - 35000 ریال - 1 -00-6333-964 انتخاب
10- زمان و رشد ذهنی کودک
نويسنده:ژان پیاژه ؛ مترجم:مصطفی کریمی - آموزش - دیویی: 155.413 - 48 صفحه - چاپ 1 سال 1362 - 100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57