لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با انوری
نويسنده:حیدر کریم‌پور - تیرگان - دیویی: 8fa1.23 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 60000 ریال - 2 -032-324-600-978 انتخاب
2- تلفیق نظم فارسی در نگارگری هندی (دیوان انوری در دربار اکبرشاه گورکانی)
نويسنده:آنه‌ماری شیمل ؛ نويسنده:استوارت‌کری ولش ؛ مترجم:مصطفی لعل‌شاطری - مرندیز - دیویی: 8fa1.23 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 6 -560-106-600-978 انتخاب
3- شناخت انوری
نويسنده:حیدر کریم‌پور - پگاه‌الوند - دیویی: 8fa1.23 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 85000 ریال - 0 -11-7832-600-978 انتخاب
4- انوری
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی ؛ ويراستار:فاطمه شاملوفرد - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 8fa1.23 - 168 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 24000 ریال - 2 -412-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1