لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(425)
چاپ مجدد (528)
تالیف (550)
ترجمه (403)
تهران (745)
شهرستان (208)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (136)

تعداد یافت شده (953) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روانشناسی برای همه
نويسنده:ادوارد آدام ؛ نويسنده:استرکر وکنت‌آپل ؛ نويسنده:جون آپل - صفی‌ علیشاه - دیویی: 150 - 333 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 450 ریال - انتخاب
2- روان‌شناسی عمومی
نويسنده:علی‌اکبر شعاری‌نژاد - توس - دیویی: 150 - 818 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1363 - 2200 نسخه - 1350 ریال - انتخاب
3- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 289 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1368 - 3000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
4- مقدمه روانشناسی (جلد 1و 2)
نويسنده:مهدی جلالی - امیرکبیر، کتابهای سیمرغ - دیویی: 150 - 280 صفحه - (در2جلد ) - وزیری - چاپ 6 سال 1367 - 2000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
5- انگیزه‌های روانی و اصول روانشناسی
نويسنده:ژان‌پل سارتر ؛ مترجم:ع. سبحانی - فرخی - دیویی: 150 - 528 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
6- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1368 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
7- درآمدی به روان‌شناسی
نويسنده:ارنست‌روپیکوت هیلگارد ؛ مترجم:حسن مرندی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 150 - 428 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1368 - 4000 ریال - انتخاب
8- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 296 صفحه - وزیری - چاپ 6 سال 1370 - 15000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 289 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 5000 نسخه - 1000 ریال - انتخاب
10- روان‌شناسی عمومی
نويسنده:حمزه گنجی - بعثت - دیویی: 150 - 459 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 96