لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(446)
چاپ مجدد (566)
تالیف (571)
ترجمه (441)
تهران (794)
شهرستان (218)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (136)

تعداد یافت شده (1012) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1375 - 8500 ریال - انتخاب
2- زمینه روانشناسی
نويسنده:ریتاال. اتکینسون ؛ نويسنده:ریچاردسی. اتکینسون ؛ نويسنده:ارنست‌روپیکوت هیلگارد - رشد - دیویی: 150 - 616 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1375 - 17000 ریال - انتخاب
3- روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
نويسنده:دوآن شولتس ؛ مترجم:گیتی خوشدل - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 224 صفحه - رقعی (شومیز خارجی) - چاپ 6 سال 1375 - 6500 ریال - انتخاب
4- روانشناسی عمومی
نويسنده:اسپنسرای. راتوس ؛ مترجم:حمزه گنجی - ویرایش - دیویی: 150 - 396 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 12000 ریال - 4 -01-6184-964 انتخاب
5- زمینه روانشناسی
نويسنده:ریتاال. اتکینسون ؛ نويسنده:ریچاردسی. اتکینسون ؛ نويسنده:ارنست‌روپیکوت هیلگارد - رشد - دیویی: 150 - 670 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 19000 ریال - انتخاب
6- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1376 - 9000 ریال - 8 -32-6067-964 انتخاب
7- روان‌شناسی
نويسنده:منصور میرزایی‌قمی ؛ نويسنده:سیدحمیدرضا حسنی ؛ زيرنظر:بهروز بیرشک - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 150 - 34 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2000 ریال - 4 -156-460-964 انتخاب
8- روان‌شناسی عمومی
نويسنده:اسپنسرای. راتوس ؛ مترجم:حمزه گنجی - ویرایش - دیویی: 150 - 472 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 16000 ریال - 7 -9-90306-964 انتخاب
9- زمینه روان‌شناسی (روان‌شناسی عمومی)
نويسنده:محمد پارسا - بعثت - دیویی: 150 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1377 - 10000 ریال - 8 -32-6067-964 انتخاب
10- زمینه روانشناسی هیلگارد
نويسنده:ریتاال. اتکینسون ؛ نويسنده:ریچاردسی. اتکینسون ؛ نويسنده:ادوارد اسمیت - ارجمند - دیویی: 150 - 320 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 59000 ریال - 7 -57-6095-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 102