لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (5)
تالیف (11)
ترجمه (23)
تهران (30)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درمان کارآمدی هیجانی: روش‌درمانی کوتاه مدت مبتنی بر مواجهه‌سازی، برگرفته شده از ACT&DBT برای تنظیم هیجانی
نويسنده:متیو مکی ؛ نويسنده:آپریلیا وست ؛ مترجم:سیدابوالقاسم مهری‌نژاد - آوای نور - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 400 نسخه - 200000 ریال - 8 -277-309-600-978 انتخاب
2- رفتاردرمانی دیالکتیکی: کتاب کار مهارت‌ها
مترجم:ابوالقاسم خوش‌کنش ؛ مترجم:مژده جانه ؛ مترجم:کیمیا بایگان - آوای نور - 15 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 6 -341-309-600-978 انتخاب
3- رفتاردرمانی دیالکتیکی برای افسردگی و اضطراب
نويسنده:توماس مارا ؛ مترجم:احمد کربلایی‌محمد‌میگونی ؛ مترجم:طاهره باغانی - کتاب ارجمند،ارجمند - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1650 نسخه - 200000 ریال - 8 -446-200-600-978 انتخاب
4- تکنیک‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی
نويسنده:متیو مکی ؛ نويسنده:جفری وود ؛ نويسنده:جفری برنتلی - کتاب ارجمند - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1650 نسخه - 0 -215-200-600-978 انتخاب
5- ارزیابی و مداخله در خودکشی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی)
نويسنده:علی فرهادی ؛ نويسنده:محمدجواد بگیان ؛ نويسنده:جهانگیر کرمی - کتاب ونوس - 380 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 7 -1-97806-600-978 انتخاب
6- فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی (راهنمای روان‌شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران)
نويسنده:شهربانو قهاری - دانژه - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 550 نسخه - 180000 ریال - 3 -136-250-600-978 انتخاب
7- رفتاردرمانی دیالکتیکی برای اختلال دوقطبی
نويسنده:ناهید رمضانی - سنجش و دانش - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 50 نسخه - 180000 ریال - 4 -016-469-600-978 انتخاب
8- موج سوم درمان‌های روانشناسی: رفتاردرمانی دیالکتیک (DBT) ...
نويسنده:هادی غلامرضایی ؛ نويسنده:سارا باقری ؛ ويراستار:سمیرا علیخانی - منشور سمیر - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -038-467-600-978 انتخاب
9- ذهن آگاهی در رفتارهای اعتیادآور: رهنمودی برای رویارویی با غم و اندوه، استرس و خشمی که به رفتارهای اعتیادآور منتهی می‌شود
نويسنده:ربکاادیت ویلیامز ؛ نويسنده:جولی‌اس کرفت ؛ مترجم:علی صاحبی - سایه سخن - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 8 -18-7152-600-978 انتخاب
10- فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی (راهنمای روان‌شناسان، روان‌پزشکان و مشاوران)
نويسنده:شهربانو قهاری - دانژه - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 550 نسخه - 280000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4