لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (1)
تالیف (13)
ترجمه (1)
تهران (8)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (14) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English business letters
نويسنده:اف.دبلیو. کینگ - آسمان - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
2- Terms of trade spoken English for international business
نويسنده:David Cotton ؛ نويسنده:Ann Mcgrath - الفبای دانش - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
3- English Business Letters
ويراستار:David O'gorman - رزقی - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
4- Manage with english
نويسنده:P.L. Sandler ؛ نويسنده:C.L. Stott - الفبای دانش - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - انتخاب
5- Manage with English
نويسنده:P.L. Sandler ؛ نويسنده:C.L. Stott - مرکز آموزش مدیریت دولتی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - 9 -57-6517-964 انتخاب
6- Business vocabulary in use: intermediate
نويسنده:Bill Mascull - رهنما - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - انتخاب
7- English for presentations at international conferences
نويسنده:Adrian Wallwork - نخبگان فردا - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - انتخاب
8- چگونگی ارائه مقاله به زبان انگلیسی: برای استفاده اساتید و دانشجویان، طلاب و دانش‌آموزان
نويسنده:آدریان وال‌ورک ؛ مترجم:رضا ابراهیمی‌اصل ؛ مترجم:مرضیه مشایخی - احسن - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 1 -51-8927-964-978 انتخاب
9- Cambridge English for engineering
نويسنده:Mark Ibboston ؛ ويراستار:Jeremy Day - رهنما - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 70000 ریال - انتخاب
10- Get down to business
نويسنده:اشکان پورزینعلی - قاصد سحر - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 28000 ریال - 2 -18-7844-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2