لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (11)
تالیف (15)
ترجمه (11)
تهران (21)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانستنیهایی درباره غذا خوردن
نويسنده:روبرتا لارسن دایف ؛ مترجم:نجمه مرادی ؛ زيرنظر:محمدرضا وفا - کلک سیمین - دیویی: 613.2 - 58 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 300000 ریال - 7 -84-5468-600-978 انتخاب
2- پایش تغذیه در ورزش
نويسنده:مهرداد فتحی ؛ نويسنده:حسین قاسمی - سخن‌گو - دیویی: 613.202496 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 6 -03-6159-622-978 انتخاب
3- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
4- عملکرد ایمنی در ورزش و فعالیت ورزشی
نويسنده:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید محبی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 612.04 - 516 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 85000 ریال - 4 -751-530-964-978 انتخاب
5- تغذیه و ناسازگاری‌های ورزشی
نويسنده:علیرضا براری ؛ نويسنده:سعید شیرعلی ؛ نويسنده:سوانا دانغیان - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.2024796 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 250000 ریال - 0 -63-7356-600-978 انتخاب
6- تغذیه و ناسازگاری‌های ورزشی
نويسنده:علیرضا براری ؛ نويسنده:سعید شیرعلی ؛ نويسنده:سوانا دانغیان - نشر ورزش،بامداد کتاب - دیویی: 613.2024796 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 239000 ریال - 0 -63-7356-600-978 انتخاب
7- تغذیه ورزشی در گروه‌های ویژه
نويسنده:لوییز برک ؛ نويسنده:ویکی دیکین ؛ مترجم:محمد حضوری - آییژ - دیویی: 613.2024796 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 4 -308-970-964-978 انتخاب
8- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.04 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 123000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
9- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
10- سیاست اصلاح الگوی تغذیه: فیزیولوژی تغذیه و اقتصاد مواد غذایی
نويسنده:عیسی کلانتری ؛ نويسنده:ناصر خادم‌آدم ؛ مترجم:محمدرضا میرفخرایی - موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 338.19 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 4000 ریال - 0 -00-5549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3