لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - صبح صادق - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
2- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
3- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - صبح صادق - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
4- The best American short stories
نويسنده:مهدی منانی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1500 نسخه - 380000 ریال - 8 -376-316-600-978 انتخاب
5- The best American short stories
نويسنده:مهدی منانی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -376-316-600-978 انتخاب
6- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - محدث - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - انتخاب
7- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - انتخاب
8- American writes: learning english through american
نويسنده:Judith Kay ؛ نويسنده:Rosemary Gelshenen - صبح صادق - دیویی: 428 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 13500 ریال - انتخاب
9- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تندیس مهر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 7500 ریال - انتخاب
10- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3