لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Great American short stories
ويراستار:Wallace Stegner ؛ ويراستار:Mary Stegner - رزقی - دیویی: 428.64 - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2950 ریال - انتخاب
2- داستان‌های ترسناک
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:محمدزمان غفوریان - یوبان - دیویی: 813.4 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 120000 ریال - 6 -13-8349-600-978 انتخاب
3- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تندیس مهر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7500 ریال - انتخاب
4- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6000 ریال - انتخاب
5- The best American short stories
نويسنده:مهدی منانی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 380000 ریال - 8 -376-316-600-978 انتخاب
6- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
7- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
8- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - هزار و یکشب - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
9- بامبی: شب روشن
نويسنده:مگان ایلنیتسکی ؛ مترجم:الهام دانشجو ؛ ويراستار:راحله حاجیان‌دوست - ساپرا (وابسته به شرکت تعاونی خدمات چاپ و نشر کارا پیام) - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 80000 ریال - 2 -85-8954-964-978 انتخاب
10- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3