لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Great American short stories
ويراستار:Wallace Stegner ؛ ويراستار:Mary Stegner - رزقی - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 2950 ریال - انتخاب
2- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
3- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تکریم،آذران - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - انتخاب
4- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
5- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
6- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
7- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
8- داستان‌های ترسناک
نويسنده:ادگارآلن پو ؛ مترجم:محمدزمان غفوریان - یوبان - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 120000 ریال - 6 -13-8349-600-978 انتخاب
9- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - صبح صادق - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - هزار و یکشب - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 نسخه - 6000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3