لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (4)
تالیف (22)
ترجمه (3)
تهران (19)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - نشر در دانش بهمن - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
2- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - قلمستان ‌هنر - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
3- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - هزار و یکشب - دیویی: 428.24 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6000 ریال - انتخاب
4- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - تکریم،آذران - دیویی: 428 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - انتخاب
5- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - صبح صادق - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
6- قصه‌های مزرعه
نويسنده:هیثر ایمری ؛ مترجم:حسین فتاحی ؛ تصويرگر:استیون کارترایت - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 192 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 0 -0534-08-600-978 انتخاب
7- Full dark, no stars
نويسنده:Stephen King - پندارقلم - دیویی: 428.64 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 450000 ریال - انتخاب
8- The best American short stories
نويسنده:مهدی منانی - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.64 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 8 -376-316-600-978 انتخاب
9- 101 American customs: understanding American language and culture through common practices
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - جنگل - دیویی: 428.24 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 6000 ریال - انتخاب
10- 101 American English riddles: understanding language and culture through humor
نويسنده:Harry Collins ؛ نقاش:Joe Kohl - فواد - دیویی: 428 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3