لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (20)
تالیف (38)
ترجمه (4)
تهران (33)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 276 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 15600 ریال - 3 -802-455-964-978 انتخاب
2- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 232 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 16300 ریال - 0 -803-455-964-978 انتخاب
3- نگاهی به عوامل موثر در ایجاد اضطراب ریاضی و راهکارهای مقابله با آن
نويسنده:زهرا عاشرزاده - پرواز قلم - دیویی: 510.7 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -34-5522-600-978 انتخاب
4- اضطراب ریاضی: بررسی عوامل و راهکارهای مقابله و پیشگیری
نويسنده:ملیحه حسن‌پور‌ایرانی - شلاک - دیویی: 158.1 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 22000 ریال - 3 -70-5227-600-978 انتخاب
5- ارتباط یادگیری ریاضیات و ربع‌های مغزی
نويسنده:اعظم لطفی ؛ ويراستار:حسین شاه‌حسینی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 153.15 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100000 ریال - 4 -55-8881-964-978 انتخاب
6- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 276 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 33000 ریال - 3 -802-455-964-978 انتخاب
7- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 284 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -803-455-964-978 انتخاب
8- ریاضی عمومی 2 (رشته شیمی)
نويسنده:محمدمهدی ابراهیمی ؛ ويراستار:محمد جلوداری‌ممقانی ؛ ويراستار:جهانشاه میرزابیگی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 510.76 - 286 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -803-455-964-978 انتخاب
9- یادگیری ریاضیات بدون اضطراب
نويسنده:ملیحه ابراهیمی - پرورش ذهن فرزام - دیویی: 371.26019 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 3 -01-8068-600-978 انتخاب
10- نقش شادی در یادگیری درس ریاضی پنجم ابتدایی
نويسنده:علی محمدی - ملائک - دیویی: 371.26019 - 66 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 30000 ریال - 2 -03-7958-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5