لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(567)
چاپ مجدد (2876)
تالیف (3440)
ترجمه (3)
تهران (3192)
شهرستان (251)
كودك و نوجوان (53)
كمك درسی و آموزشی (3369)

تعداد یافت شده (3443) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه سوالات ریاضی پنجم ابتدایی
نويسنده:هاشم زین‌العابدین - ونوس - دیویی: 510.76 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5000 ریال - 5 -6-91946-964 انتخاب
2- ریاضی طبقه‌بندی شده سوم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
نويسنده:سیمین والهی - منشور دانش - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 7500 ریال - 3 -02-6430-964 انتخاب
3- ریاضی طبقه‌بندی شده دوم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
گردآورنده:زهرا غفاریان ؛ گردآورنده:ربابه کوهی ؛ گردآورنده: بیگی - منشور دانش - دیویی: 510.76 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1379 - 8000 ریال - 5 -01-6430-964 انتخاب
4- آموزش ریاضی آسان پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان دهقانی - الحوراء - دیویی: 510.76 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 9600 ریال - 5 -4-91624-964 انتخاب
5- ریاضی طبقه‌بندی شده سوم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
نويسنده:سیمین والهی - منشور دانش - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 7500 ریال - 3 -02-6430-964 انتخاب
6- ریاضی طبقه‌بندی شده دوم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
گردآورنده:زهرا غفاریان ؛ گردآورنده:ربابه کوهی ؛ گردآورنده: بیگی - منشور دانش - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 8000 ریال - 5 -01-6430-964 انتخاب
7- ریاضی طبقه‌بندی شده پنجم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
نويسنده:سعید اخوان - منشور دانش - دیویی: 510.76 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1379 - 8000 ریال - 964-6430-04-X انتخاب
8- ریاضی طبقه‌بندی شده سوم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
نويسنده:سیمین والهی - منشور دانش - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1379 - 7500 ریال - 3 -02-6430-964 انتخاب
9- آموزش ریاضی به کودکان دبستانی با روش کشورهای پیشرفته
نويسنده:امان‌الله صفوی - رشد - دیویی: 372.044 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 7000 ریال - 964-6115-73-X انتخاب
10- ریاضی طبقه‌بندی شده پنجم ابتدایی شامل: سوالات طبقه‌بندی شده بر اساس موضوعات درسی
- منشور دانش - دیویی: 510.76 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 8000 ریال - 964-6430-04-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 345